Norwegian-Swedish translation of meditasjon

Translation of the word meditasjon from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

meditasjon in Swedish

meditasjon
tankenoun meditation
Synonyms for meditasjon
Similar words

 
 

Wiki
Meditasjon er samlebetegnelse for systematisk anvendte psykiske og kroppslige øvelser, som har til hensikt å øve opp og senere vedlikeholde evnen til å raskt oppnå (og holde på) en bestemt sinnstilstand. Nøyaktig hvilken sinnstilstand det siktes mot varierer litt mellom de forskjellige typene meditasjon, men typiske mål er en eller flere av følgende: avslappning (både fysisk og psykisk); løsriving fra ukontrollert tankevirksomhet og derved økt konsentrasjonsevne; større innsikt og forståelse av verden; en tankemessig og/eller følelsesmessig pause fra hverdagens mas og problemer. Selve øvelsene som brukes for å oppnå dette, varierer også mellom meditasjonstypene, men kan blant annet omfatte: lydintonasjoner (mantra), sanseøvelser (som visualisering), fantasireiser, affirmasjoner, åndedrettsfokus, konsentrasjon, kontemplasjon, fri assosiasjon og avspenning.

More examples
1.ACEM meditasjon gir avspenning og overskudd, heter det fra meditasjonsorganisasjonen ACEM.
2.Egnet for meditasjon, sier Erik Egeland om et av Jan Groths store tepper på Høvikodden.
3.Eggemannen, meditasjon, reklame for vektløfting, kanskje...
4.Har boken noe med yoga og meditasjon eller Aerobics å gjøre ?
5.Meditasjon kan være et farlig eksperiment.
6.Men det hender at jeg lurer på om forandringene skyldes meditasjon og kommunikasjonskurs eller om jeg ville ha utviklet meg i denne retningen likevel, sier han.
7.Den peker på menneskets muligheter til vekst ut fra moderne psykologisk forståelse ; at meditasjon innebærer en livsstil med mindre oppsamling av stress.
8.Det er også risikabelt å storme hjernen med for meget meditasjon.
9.Det er uhyre viktig med konsentrasjon (meditasjon), hurtighet og gode teknikker.
10.Det interessante spørsmål er derfor ikke om de som praktiserer meditasjon, kan få nervøse plager eller bli psykotiske, men om de i mindre grad utvikler psykopatologiske tilstander enn befolkningen forøvrig.
11.Det kan være farlig å eksperimentere med meditasjon på egen hånd uten kyndig veiledning.
12.Dreiva er utviklet i Acem ut fra erfaring med yoga, meditasjon og gruppepsykologi, samt afrikansk og sydamerikansk dans.
13.Du kan gå på kurs og lære meditasjon, matlaging, hårklipp eller samba.
14.En journalist som bruker timesvis av sendetid på å snakke varmt om meditasjon, er en dårlig journalist, sa BrunPedersen, før han gikk over på finansieringen av nærradioene.
15.En måltrost er forøvrig blitt sjalu efter at fiolinisten Isaac Stern utfolder seg i Tsjaikovskijs" Meditasjon", som lyder praktfullt fra de skjulte høyttalere.
16.En utstrakt bruk av noner dannet her basis for en poetisk, klangskjønn meditasjon som beveget seg med østerlandsk ro i store bueformer.
17.Et annet tilbud Oslo Domkirke har å gi hver onsdag formiddag klokken 12, er orgelresitasjon og meditasjon i en halv time.
18.Filmen blir til en meditasjon over moderne medialegender som også burde interessere et norsk publikum, så vidt vi kan forstå.
19.Går man nærmere inn på overlege Johnsons beskrivelser, oppdager man raskt at tilstandene ikke er spesifikke for meditasjon.
20.Her legges det vekt på at det er ens forståelse av den måten man utfører meditasjon på, som bringer oss fremover.
21.Her sitter han i dyp meditasjon ved Alhambraborgen i Spania.
22.I" Meditasjon på norsk" er utviklingen av en systematisk meditasjonspsykologi og veiledning, som kan hjelpe den mediterende til øket selvinnsikt, fremhevet som ACEMs viktigste bidrag.
23.I Norge er det også et betydelig antall leger og psykologer som selv praktiserer og underviser i meditasjon.
24.I Norge har mellom 60 00080 000 og mennesker lært en eller annen form for meditasjon.
25.I Sverige derimot er meditasjon så å si utelukkende et undergroundfenomen som faglige miljøer innenfor helsevesenet står fremmede i forhold til.
26.I slitet med å skille viktig fra uviktig, finne aktiveteter som knytter an til et større livsalvor, kan meditasjon være et viktig redskap blant flere mulige.
27.Ifølge Maharishi Mahesh Yogi guruen for hundretusener av mennesker som har lært seg hans spesielle form for meditasjon - er dette et høyt nok antall til å høyne livskvaliteten til oss alle.
28.Ingen dom, intet helvete, bare en kjærlig Gud som til overmål bodde i oss selv og som vi finner ved meditasjon.
29.Jan Groth presenterer to fire meter lange, rektangulære sorte tepper som synes egnet for meditasjon.
30.Klimaks var preget av et kontrollert" kaos", hvorefter kodaen kom som en slags balanserende meditasjon.
Your last searches