Norwegian-Swedish translation of medspiller

Translation of the word medspiller from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

medspiller in Swedish

medspiller
allmenn? partner
Synonyms for medspiller
Similar words

 
 

More examples
1.Kvinne, offer eller medspiller ?" i Asker 29. februar.
2.Kvinne, offer eller medspiller ?" spør Nina Karin Monsen i det foredrag hun skal holde i Asker kvinnepolitiske debattforum på Venskaben onsdag 29. februar.
3.India er ingen medspiller for SovjetUnionen, sa Kissinger i et intervju i amerikansk fjernsyn.
4.Adidaskonsernet som er Aftenpostens medspiller i denne saken, bekoster Paristuren på Brandhaug.
5.Arbeiderpartiet mener at Staten gjennom industripolitikken må være en aktiv medspiller for den nødvendige modernisering av næringslivet.
6.Da de også skulle gjøre alt selv i stedet for å spille pucken til en medspiller, ble det Fløisbonn som fikk målene.
7.Den ble opphevet, først og fremst på grunn av sterk opinion fra det som dengang ble betegnet Oslogruppen, hvor Nora var sentral medspiller.
8.Den greske leder Andreas Papandreou opptrer i sin profil utad som en medspiller for Østblokken, en politikk som kan vise seg kostbar for Hellas.
9.Den lokale Lionsklubb var den viktigste medspiller til å samle inn penger til utstyr og å pusse opp lokalene på dugnad.
10.Den må selv søke å definere sitt forhold til banknæringen, ikke bare i rollen som kontrollør, men også som medspiller og serviceinstitusjon.
11.Derefter Menottis fornøyelige enakter" The Telephone", med sangeren Knut Jørgen Moe som medspiller og utholdende frier.
12.Derefter Menottis fornøyelige enakter" The Telephone" med sangeren Knut Jørgen Moe som medspiller og utholdende frier.
13.Dermed holder det ikke lenger" å spille vegg" med en medspiller innenfor sekstenmeteren.
14.Dersom Kosmos innen overskuelig fremtid skulle finne det ønskelig å gå til et slikt skritt, er det på ingen måte gitt at Norcem fortsatt vil følge opp sine intensjoner om å være medspiller i prosjektt.
15.Det er bygget myter omkring mannen som i sin tid var innom de radikale studiesirkler, som fortsatt betrakter LO som en nyttig medspiller og ikke har det minste imot å kaste jakka og stille seg solidarisk, som han også har uttalt.
16.Det er jo nettopp denne rollen som" aktiv medspiller" som preger Regjeringens offensive næringspolitikk, slik den bl.a. er kommet til uttrykk i de siste stats og nasjonalbudsjettene og spesielt i de særskilte vekstfremmende tiltak som her er foreslått.
17.Det første headet trener Bjørn Skjønsberg inn efter at ballen først hadde stusset hodet til en medspiller.
18.Efter hvert er rutinen blitt en viktig medspiller, men manglende faciliteter gjør det hele svært komplisert.
19.Efter ordinær tid var stillingen 11, men midt i første ekstraomgang bryter" Ivers" et Nesetangrep på midtbanen, forserer noen meter og sender ivei en perfekt crosspasning til en frispilt medspiller.
20.Efterhvert også scenevant og ypperlig medspiller i Dizzie Tunes og andre revysammenhenger.
21.Espen måtte se seg slått av sin motstander som få timer efter endt dyst fremstod som hans medspiller på Chat Noirs scene.
22.Eva Knardahl var god medspiller ved klaveret.
23.For eksempel ved at Brandhaug med sitt gode blikk og plasseringsevne vet når og hvor han skal være når Dokken går opp i luften for å heade ned til en medspiller.
24.Forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsen er glad for å få Unge Høyre som medspiller i arbeidet for å gjøre Norge til et åpnere samfunn.
25.Formann Vik sa på sin side at Lensmannslaget ikke så på Justisdepartementet som sin motstander i budsjettspørsmålene, men tvertimot som sin medspiller.
26.Først efter en drøy halvtimes spill måtte han kapitulere, da Petter Thoresen overrasket ham med et kvikt og lurt håndleddskudd i stedet for å legge en pasning til en medspiller.
27.Først en dribling, så en tverrvending som sender motspilleren feil vei, dernest en lissepasning til en medspiller.
28.Første avdeling var Pernille Ankers inntagende barneforestilling" Trekkfuglens reise" hvor hun selv både synger, danser og forteller - mens Gilles Obermayer, trollmann med trommer, illuderer som akkompagnatør og medspiller.
29.I alle slike sykdommer er åndedrettet en viktig medspiller.
30.I løpet av kampen sendte Ahlsen ivei 29 pasninger - bare tre gikk til motspiller, mens resten, 26 (!) gikk til medspiller.
Your last searches