Norwegian-Swedish translation of medynk

Translation of the word medynk from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

medynk in Swedish

medynk
allmenn? synd
Synonyms for medynk
Similar words

 
 

More examples
1.Medynk, tårer og sorg hjelper ingen.
2.EN liten bok til å få humør og bli henrykt av, men som også gir medynk med medsøstre som levet for 100 år siden, er utgitt av Norsk Folkemuseum og skrevet av konservator Astrid Bugge.
3.Evensen skal også ha sagt at han betraktet Treholt som en sønn og at han ikke føler bitterhet eller hat mot Treholt. - men derimot medynk.
4.Han så dypere inn i menneskenes dårskap, og med større forståelse og medynk, enn det en overfladisk lesning av teksten lar oss fatte.
5.Jeg tror mange har medynk med en statsråd i så stor vånde.
6.Også hun er vakker, og hun er full av medynk.
7.Pøh - ukebladets forskrekkede forside vekker ingen medynk hos meg.
8.Angivelig for å oppnå medynk av politiet, ga han inntrykk av å stå under press fra KGB.
9.Arthur Scargill og hans britiske grubearbeidere møter liten medynk fra såvel sosialdemokrater som andre her hjemme.
10.Detaljistdirektørens glisne julegavebord kaller på medynk hos ledelsen i oljeselskapene, formoder jeg.
11.Enten det skjer med eller mot OPECministrenes vilje, så faller prisene, skriver New York Times, som ikke har særlig medynk med eksportørlandene.
12.Er det galt at vi føler medynk for morderen ?
13.Jeg forsøkte vel å påkalle overvåkingspolitiets medynk, sa Treholt.
14.Jo da, i hine hårde dager (da velferdsstaten var et ukjent begrep) benyttet tiggere seg av denne metoden for å skaffe ekstra medynk.
15.Men jeg får respektere at det her er noen som har like stor medynk med disse menneskene, men som finner at Geilomøtet ikke kan uttale seg ut fra forståelsen av OF, og den rolle vårt fellesråd skal ha når vi møtes.
16.Men privat slår tanken henne at hun ved å stå på scenen, kan risikere å svekke den ekte følelse av medynk som hun så sterkt har for de nødstedte, som opptar den store plassen i hennes hjerte.
Your last searches