Norwegian-Swedish translation of menneskehet

Translation of the word menneskehet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

menneskehet in Swedish

menneskehet
allmenn? mänskligheten
Similar words

 
 

More examples
1.Argumentet at det er nødvendig å presse dyrene for å skaffe mat til en sultende menneskehet, bør glemmes så snart som mulig.
2.Cusanus bok er formet som en samtale mellom mange representanter for samtidens menneskehet.
3.En som utstråler overlegen visdom og en livstrett overbærenhet med den stakkars ufullkomne menneskehet.
4.Et åndelig gjennombrudd for en menneskehet som ennå ikke er over puberteten ?
5.Hver av oss vil til slutt måtte finne seg selv som et medansvarlig individ" i en menneskehet som har efterlatt seg en søppelplass på månen".
6.Mark Boyle er en fornærmelse mot den siviliserte menneskehet", skrev en kritiker engang.
7.Det naturlige skulle være å beskrive en menneskehet i trygghet og glede, sier Tove Rye.
8.Djevler og demoner som personifiserte eksponenter for hat, ondskap og ødeleggelsestrang er neppe forestillinger som bare hører en fjern fortid og en uvitende menneskehet til.
9.Men også : en vekst inn not urgrunnen i tilværelsens guddommelige mysterium, skjult og åpenbaret på samme tid, og en vekst i kjærlighet og i inderlig, usentimental og realistisk offerberedt medlidelse med både det enkelte menneske og en menneskehet som er stedt i den svare nød.
10.Stoffet innbyr til spaltelange skildringer av opplevelsene med levende dyr langs en vei, gjerne en livsvei, i stedet for kattelik og revelik og ekornlik osv. i veikantene landet rundt - hvilket ofte er et spørsmål om enten en god brems eller et blodig jaktinstinkt i vår menneskehet.
Your last searches