Norwegian-Swedish translation of menneskelivet

Translation of the word menneskelivet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

menneskelivet in Swedish

menneskelivet
allmenn? människoliv
Synonyms for menneskelivet
Similar words

 
 

More examples
1.Det betyr at man ikke kan fatte hva kristendommen er, hvis man ikke aner noe om menneskelivet i dets høyder og dybder.
2.Bakgrunnen for å opprette slike utvalg er blant annet den rivende utviklingen innen forskningen, blant annet i medisinskgenetisk forskning som så å si rører ved kjernen i menneskelivet, sier ekspedisjonssjef Harald Hauge i Sosialdepartementet til NTB.
3.De 79 raderingene i Galleri 27 skildrer forskjellige sykluser i menneskelivet - forhold mellom mennesker og tanker som opptar kunstneren.
4.virker sansereduserende og bryter over tid ned evnen til å sammenholde de mentale og fysiske sider ved menneskelivet.
5.Alt det som hører menneskelivet til dersom mennesket skal fortsette å være menneske.
6.Biologisk har det lenge vært klart at menneskelivet starter ved befruktningen.
7.De omtalte transplantasjonene er en påminnelse om at hjertet er en hulmuskel og utviklet for å pumpe blod og at menneskelivet opphører når overordnede deler av hjernen ikke lenger fungerer.
8.Den dødsplikt han tar til orde for, er imidlertid begrenset til at han er imot kunstig forlengelse av menneskelivet.
9.Dermed må det på nytt spørres om når menneskelivet egentlig begynner.
10.Det heroiske er en dimensjon ved menneskelivet så vel som ved historien.
11.Det må understrekes at menneskelivet begynner ved befruktningen, og at fosteret er et eget liv under stadig utvikling.
12.Elise ante non stop at menneskelivet omfatter noe annet og mere enn det som skjebnen og forfatterinnen har henvist henne til i Bjørg Viks gate.
13.Hygen snakker om" det dypere perspektiv på menneskelivet" og henviser til menneskeslektens synder.
14.I dem klarte Havel å bygge opp et fortløpende filosofisk resonnement over de vesentligste ting i menneskelivet, og gi det stigning og helhet.
15.I hennes lyrikk ligger det en religiøs undertone, mens jeg holder meg mer til naturen som et motiv for menneskelivet.
16.I oppropet heter det at abortloven står i konflikt med naturretten som holder menneskelivet for ukrenkelig.
17.Ingen del av menneskelivet blir lenger privat, og ingen del av livet blir Staten uvedkommende.
18.Jegpersonen har til de grader grublet over kjærligheten, menneskelivet og" Livets Gaade" at han nå frykter for sin forstand.
19.Menneskelivet er på det grunnleggende plan preget av våre mange behov, og følelsen av udekkede behov motiverer oss til handling.
20.Reagan sammenlignet abort med mord, mens Mondale nektet å ta standpunkt til spørsmålet om menneskelivet begynner ved unnfangelsen.
21.Selv kommer han i skade for å sette menneskets muligheter og kvaliteter i et så gunstig lys at hele det dypere perspektiv på menneskelivet blir borte.
22.Vi må reise krav om at man i utviklingsarbeidet hele tiden har en løpende vurdering av effekten på menneskelivet.
23.Don Carlos" er en sterk og positiv opera, selv om den maler menneskelivet med mørke trekk.
24.Vi skal vise rikdommen i menneskelivet i en brutaliserende tid, lovet Brodal.
25.Utviklingen når det gjelder medisinsk forskning kan komme til å løpe løpsk hvis vi ikke snarest får etiske regler som setter grenser mot manipulering med menneskelivet.
26.Ansikt til ansikt med skuespilleren blir tilskueren faktisk en nådeløs ekspert - på menneskelivet, nemlig.
27.Botemidlet mot syndens herjinger i samfunns og menneskelivet må uten tvil betraktes som en verdi som i høyeste grad hører hjemme i skolen.
28.Chris Bruusgaard er fortsatt levende opptatt av menneskelivet, selv om det nå er en annen epoke av livet hun beskjeftiger seg meget med.
29.Den hvilte på en dyp og ekte forståelse av det dypeste i menneskelivet og vitner om en iakttagelsesevne av de sjeldne.
30.Den kristne oppfatter blant annet mennesket som skapt av Gud, og setter derfor opp normer for menneskelivet som han mener følger av Guds vilje og hensikt med menneskets liv på Jorden med sikte på det evige liv.
Your last searches