Norwegian-Swedish translation of militant

Translation of the word militant from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

militant in Swedish

militant
personadjective militant
Similar words

 
 

More examples
1.Aufho"ren, aufhören", stopp, stopp, ropte de militant tyske supporterne lenge før det var slutt i Strassbourg.
2.Jeg oppfordrer mine landsmenn til å delta i en militant og kraftfull boikott i mai," sa han.
3.I solidarisk samhold eller militant aggressivitet ?
4.Arafats utspill overfor de islamske land kan derfor ses som en moderat fredsappell av dem som ønsker det, mens det for andre kan fremstå som et mer militant utspill.
5.Arnold Nilsen fryktet ikke at politiet ville få et mer militant og autoritært preg om juristene ble skilt ut som påtalemyndighet utenfor politiet.
6.Attentatet skjedde efter omfattende opptøyer og ildspåsettelser i den sikhdominerte delstaten i NordIndia i forbindelse med en generalstreik som en militant hinduorganisasjon forsøkte å gjennomføre tirsdag.
7.En militant kvinne flammet mot ham på grunn av volden og voldtekten i filmen, det var så hun skammet seg over å være menneske i samme sal.
8.En militant søsterorganisasjon med navnet BraunschweigerGruppe har i flere år skaffet sev våpen og sprengstoff i Sveits og produsert nazistisk propagandamateriell i Danmark, heter det.
9.Hun presiserer at hun ikke oppfatter seg som representant for en militant gruppe.
10.I 50årene var f.eks. arbeiderbevegelsen veldig militant.
11.Men mer fjern er tanken likevel ikke for politiet selv enn at politiadjutant Bjørn Bigset har funnet det nødvendig å presisere overfor pressen at prosjektet" ikke skal få preg av militant borgervern".
12.Men samtidig mener andre at jeg ikke er tilstrekkelig militant og bestemt i mine avisinnlegg.
13.Motorsyklistene bak angrepene tirsdag og onsdag er ennå ikke offisielt identifisert, men politiet antar at de er tilhengere av Sant Jarnail Singh Bhindranwale, en militant sikhleder som ønsker økt uavhengighet for Punjab.
14.Myndighetene frykter at en hard og militant kjerne kan utkrystallisere seg blant demonstrantene, som ifjor utelukkende anvendte fredelige midler.
15.NATOøvelsene som vi har i Europa i høst, er som general Rogers sier, et militant signal til Sovjet om at Vesten kan slå effektivt tilbake for å forsvare sin frihet.
16.Og sterkt oppmuntret av vinterens suksesser, dvs. Angolaavtalen og den omtrent samtidige fredstraktat med Mocambique, håper SydAfrika åpenbart at man også i Namibias tilfelle - gjennom en ny kombinasjon av maktanvendelse og imøtekommenhet - skal finne en løsning som sikrer det man i Pretoria er aller mest opptatt av : opprettelsen av en buffersone av medgjørlige nabostater som vil hindre en effektiv, militant frigjøringskamp i selve SydAfrika.
17.Også deler av ungdomsbevegelsen har fulgt en nokså militant kurs og valgt seg kampsaker over et vidt register.
18.Politiadjutant Bjørn Bigset ved ordensavdelingen i Oslopolitiet, understreker at nabohjelpprogrammet ikke skal få preg av militant borgervern.
19.Som sjef har Skari ingen militant opptreden selv om han efter ingeniørutdannelse ved høyskolen i Trondheim hadde sine første tjenesteår i Forsvaret.
20.Splittet i en militant og en mer politisk orientert fløy.
21.som tyrkerne selv har undertegnet i Europarådet, mener Skarstein og frykter at en for militant norsk holdning i denne saken kan føre til at Bertelsen forblir i fengslet.
22.Er den nye lederen mer militant enn den forrige ?
23.Hva som ligger i militant, kan være så mye.
24.Kullstreiken er tragisk, men man kan nesten forstå at mennesker som ikke ser noen erstatning for sitt arbeide resten av livet, blir fortvilet og desperate for så å miste fotfestet og kontrollen under påtrykk fra en militant ledelse i fagforbundet.
25.Bilbomben var rettet mot en militant shiamuslimsk leder, Hussein Fadlallah.
26.Da jeg kom tilbake iår, fant jeg en langt mer militant holdning blant de svarte.
27.De som står bak antas å stille seg solidarisk med en militant jernbanearbeiderforening i Naritaområdet som innledet en 24timers arbeidsnedleggelse igår for å protestere mot oppsigelsene som er innebygget i regjeringens kontroversielle plan om å avnasjonalisere statsjernbanene.
28.Efter ti års militant engasjement i en samisk organisasjon, der Somby har vært en av frontfigurene i all konflikt med storsamfunnet, og i og med hans aktivitet under Altademonstrasjonene, vil jeg tro at overvåkningstjenesten har hatt ham" i kikkerten".
29.En begavet teolog som professor Dorothee Sølle har således høylytt gitt uttrykk for nødvendigheten av et militant fredsarbeid og at Forbundsrepublikken må gjøres uregjerlig (!).
30.En talsmann for de vesttyske sosialdemokrater stemplet Geissler som en" militant fanatiker" som bevisst driver med bakvaskelser.
Your last searches