Norwegian-Swedish translation of million

Translation of the word million from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

million in Swedish

million
grunntallnoun million
Derived terms of million
Similar words

 
 

Wiki
En million er det samme som det naturlige tallet 1 000 000 eller 106 eller tusen ganger tusen. I SI-systemet blir en million betegnet som M (Mega).

More examples
1.Aksjon skolevei" kan iår få disponere 1,9 million kroner til tiltak på kommunale veier, efter at Staten har gitt et tilskudd til prosjektet på 600 000 kroner.
2.Fornebu er idag en trussel mot 3 / 4 million mennesker i Oslo, Asker og Bærum," hevdet Tore Berg i en uttalelse i Verdens Gang i 1979.
3.Gullkuppet" natt til 13. juni iår vakte stor oppsikt, ikke bare fordi det omfattet verdier for over en halv million kroner, men også på grunn av måten det ble gjennomført på.
4.Happiness is a cool million", heter det i annonsen, og lånte penger skal altså brukes til en feriereise, for eksempel.
5.Milliongjeld" er en av konklusjonene, og det antydes en samlet gjeld på mellom en million og 1,3 millioner kroner.
6.Simson Echo" er kjøpt av Simrad Subsea A / S for 1,3 million kroner, og har gjennomgått en større ombygning ved verkstedet.
7.Spar 800" i Sandvika selger øl for nærmere 1,5 million kroner i året og kommer på en sikker femteplass.
8.The Grand Slam" betyr dessuten en ekstra bonus på en million dollars !
9.(1 megatonn tilsvarer sprengkraften til 1 million tonn trotyl).
10.(NTBs korrespondent) Jesse Jackson, som er svart borgerrettighetsforkjemper og forsøker å bli nominert som demokratisk presidentkandidat, mottok i 1981 og 1982 ca. halvannen million kroner fra Den arabiske liga.
11.(New York Times) En amerikansk regjeringsrapport har antydet at cirka en million fangearbeidere i Kina og mellom 1,2 og 1,5 millioner fanger i SovjetUnionen produserer varer som illegalt kan bli importert av USA.
12.Bare i Afrika regner en med at en million barn dør av malaria hvert år.
13.Bare i Vestfold kan det spares 1,5 million kroner årlig dersom skolestarten om morgenen forskyves noe.
14.Bortsett fra at den inatt er blitt en kvart million skattefrie kroner rikere.
15.Demonstrasjoner biter ikke på ham, ikke engang om en million mennesker stiller opp.
16.Den er på vel en million kroner, men utgiftene har jeg ingen formening om.
17.Den henvender seg til et relativt smalt, spesielt interessert filmpublikum, men markedet er jo så stort at spesielt interesserte fort blir en halv million mennesker.
18.Det angår en million mennesker i 16 kommuner i fire fylker.
19.Det bør også nevnes at ca. en million av innsamlingspengene vil bli gitt til sydafrikanske kirkeråd, SACC, som ledes av årets fredsprisvinner, Desmond Tutu.
20.Det er en ide, men jeg må samtidig si at å drive et fornuftig skogbruk i Marka, ikke er til hinder for at den kan fungere som velegnet til rekreasjon av vital betydning for den million nordmenn som bor i områdene rundt den.
21.Det er en skuffelse at resultatene så langt er svakere enn hva man budsjetterte med i prospektet, sier adm. direktør Einar O. Bruusgaard i Kfond som gjennom Kvekst og Kavkastning kjøpte aksjer for tilsammen en million kroner ved emisjonen ifjor.
22.Det er lett å være kreativ når du vet at 1 million mennesker venter på noe nytt.
23.Det er lettere å forebygge feil enn å reparere dem, sier Flaata, som påpeker at et tilbygg på inntil 25 kvadratmeter kan komme opp i en verdi av av en halv million kroner, et faktum som kan gjøre det svært vanskelig å kreve ulovlig bygg fjernet.
24.Det er skuffende at en organisasjon som Rederforbundet ved å bevilge en halv million til en av de foreslåtte høyskolene og foreslå en reduksjon på fire i forhold til Stortingets vedtak, skal få det som den vil overfor folkevalgte og administrasjon i Oslo.
25.Det måtte være en liten million til administrasjonen, slik at vi kunne få de 8 stillingene vi mangler.
26.Det resterende beløpet på ca. en million kroner kan ikke overføres til neste års driftsbudsjett og går tilbake til bykassen, sier veisjef Per Helge Ulstad i Oslo kommune.
27.Det undrer meg forresten at man ikke forlanger mer enn en kvart million for å frigi en millionærdatter, fortsatte Jørgensen.
28.Dette betyr at vi vil kunne få en halv million mer i publikumsinntekter neste år.
29.Dette prosjektet betyr ingen stor belastning på vårt budsjett, selv om en million kroner kan høres mye.
30.En dame i SørTrøndelag vant nylig en gevinst på over en halv million i rikstoto.
Your last searches