Norwegian-Swedish translation of minst

Translation of the word minst from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

minst in Swedish

minst
allmennadjective minst
Derived terms of minst
Similar words

 
 

More examples
1.1984" er boken om en verden hvor et forferdelig totalitært styre er preget ikke minst av sentralisert og statsstyrt økonomi, og av liten eller ingen plass for privat økonomisk initiativ.
2.Alle mister fart fra 60 meter og inn, men Carl mister minst", sier Tellez.
3.Alle som blir tatt ut i OLtroppen, skal få gå minst en distanse" og" vi skal stille vårt beste lag til enhver tid".
4.Astrid Lindgrens innflytelse på norsk kulturutvikling er stor, ikke minst i skolen.
5.Den politiske prosess i Arbeiderpartiet er alt for bred til at noe enkeltmenneske kan manipulere seg fram eller manipulere oss fram til et bestemt standpunkt i saker som engasjerer så bredt som nettopp spørsmålene om atomfrie soner i nordisk område og hele den såkalte rakettsaken, og selv i de sakene der Treholt hadde et særskilt ansvar, var jo virkeligheten at det var mange andre dyktige og selvstendige mennesker som spilte en minst like sentral rolle.
6.Det er efter undertegnedes mening ganske åpenbart at Rikshospitalet og Sentralsykehuset i Akershus ikke har ydet denne pasienten den hjalp hun burde ha fått, ikke minst på grunn av Rikshospitalets påstand om funksjonell nevrose.
7.Det er ikke minst bedriftens kapitalbehov som nå er argumentet for å stimulere de ansatte til å kjøpe aksjer.
8.Det er velkjent at alkoholi keres seksualliv er meget vanskelig, ikke minst ved stadig avvisning fra deres kones side", alkoholikere har koner, et par små sproglige" padder" hopper altså rundt her og der.
9.Det finnes ingen regler, aller minst i form av en bruksanvisning.
10.Det sikkerhetspolitiske kompromisset fra i vår var jo i virkeligheten ikke annet enn tynn ferniss over en broget og dyptgående uenighet - ikke minst innerfor Gro Harlem Brundtlands og Einar Førdes parti.
11.Dilemmaet som oppstår når man skal velge mellom kjærligheten og karrieren, er virkelig nok, ikke minst for oss politikere !
12.Fools never learn" betyr et stort skritt videre, ikke minst fordi alle låtene er originale ; enten selvskrevne eller eksklusivt laget for trioen.
13.Forviklingar" ble til fordi forfatteren Susan Harris hadde sett seg lei på dårlige serier, og fant ut at hun kunne skrive noe som var minst like bra.
14.Gjestene" lærte å telle til ti på urdu, de lærte en liten regle og de lærte ikke minst om skikker og forhold i Pakistan.
15.God design har blitt et stadig mere betydningsfullt konkurransemiddel, ikke minst internasjonalt.
16.Godkjent" blir man først når man kan dokumentere minst 2000 vareslag.
17.Hans liv, bøker, og ikke minst hans død på natthimmelen over Berlin fremstiller ham som den mest fremtredende av vel 45 innehavere av Wadhamstipendiet.
18.Humor og smil bør være en dominant i stort og smått når mennesket omgås verden, sine medmennesker og seg selv - ikke minst det siste.
19.Høggera" fra Toten er minst like rampete og balstyrige som gutta i Prøysens musikalske komedie som har premiere 8. desember på Det Norske Teater.
20.Ikke minst det ufattelige gode at du kan slippe barna ut uten å være redd for at de skal bli overkjørt rett utenfor døren.
21.Ikke minst på grunn av de to unge blåsernes engasjerte spill.
22.Jeg og Annie - en nervøs romanse" er et minst like begavet utslag av en litt eldre manns verdenssmerte.
23.Men... hvem drepte Harry ?" er den minst kjente av de fem - en sort komedie om liket som i høstlige dager begraves om og om igjen.
24.Minst" er studieretning for idrettsfag med nær 4% av plassene.
25.Minst vet vi naturligvis om dem som gikk til grunne i Amerika, om dem som ble borte, dem vi aldri siden hørte noe fra.
26.Målinger på minst fem smell legges til grunn - mislykkede smell medregnes ikke".
27.Måtte hon vara kvar i minst 25 år til.
28.Operaen har tatt syv år, og slottet vil ta like lang tid - minst !
29.Overraskende umiddelbarhet, i glimt det nesten geniale og ikke minst velsignet avslappede".
30.Skyggebrev fra Bungalow 33" cr skrcvet for alle som har minst en rockeplate de er glad i.
Your last searches