Norwegian-Swedish translation of misjon

Translation of the word misjon from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

misjon in Swedish

misjon
oppdragnoun mission
Synonyms for misjon
Derived terms of misjon
Similar words

 
 

Wiki
Misjon kan også referere til Indremisjon. Denne artikkelen handler om kristen ytremisjon. Misjon fra latin: missio, «å sende», blir brukt om utadrettet virksomhet for å omvende, bevisstgjøre eller styrke menneskers forhold til den religionen og trosretningen misjonen har utgangspunkt i.

More examples
1.Han levde hele sitt liv for og i en politisk bevegelse som han trodd på, og som han var overbevist om hadde en misjon i det norske samfunn.
2.Betyr dette at De fortsatt tror på kunstens misjon ?
3.De som har tenkt seg til den sovjetiske utstilling på Sjølyst, vil ihvertfall ikke få greie på den virkelige situasjonen for troende i SovjetUnionen, sier den daglige leder i organisasjonen Misjon bak jernteppet, Lasse Trædal, til Aftenposten.
4.De store endringer i Afrika skyldtes nok mer økonomiske omskiftelser enn misjon, men det er klart at misjon også har gjort sitt.
5.Har dere egne utsendinger til den ytre misjon ?
6.Hva slags misjon har så en turnering som" Best i byn" ?
7.I charter, som er en form for masseproduksjon, har Boeing 767 sin store misjon.
8.Idag har skoletannlegen en viktig forebyggende misjon ved siden av å behandle.
9.Ingen tvil om at den har en misjon, sier Bjørn Skjønsberg.
10.Misjon er et liv som må vokse opp, ikke bare organiseres frem, understreker hjemmesekretær Asbjørn Torvik.
11.Misjon ser vi som intoleranse.
12.Selv om det har vært drevet evangelisk misjon i ØstAfrika i 150 år er det fremdeles stammer og folkegrupper som er uberørt av evangeliet.
13.Velstandssamfunnet gir oss frihet til misjon og evangelisering.
14.Vi betegnes ofte som" individualistenes misjon", sier Josef Dahl i Den norske Misjonsallianse.
15.Vi ser dette nye byggefeltet - like ved grensen til Kina - også som en stor utfordring til kristen misjon.
16.Ødelegger kristen misjon et folks kultur og identitet ?
17.19 nye studenter begynner i høst på teologistudiet, 21 på linjen" kristendom og misjon".
18.Adskillige av disse kommer til oss, og av denne og andre grunner betegnes vi ofte som" individualistenes misjon".
19.At hans misjon av evalueringsteamet anklages for å ha satt seg lite inn i de lokale forhold, er en av skjebnens ironier.
20.At kommunistdiktaturene er av like ond støpning som de fascistiske - og omvendt - er jeg som medarbeider i Rådet for Misjon Bak Jernteppet ikke i tvil om.
21.At organisasjonen har sin misjon, og at det er stor interesse for konkurranser på" veterannivå" viser deltagelsen i det siste store internasjonale skitreff i Telemark, Wisconsin, i februar ifjor, hvor det var over 600 deltagere.
22.Bare der har denne sommerutstilling sin store misjon.
23.Biskop Gunnar Lislerud i Borg tok permisjon fra Kirkemøtet for å reise til USA der han er en av fire utenlandske kirkeledere som skal evaluere de amerikanske lutherske kirkers arbeide med misjon og mellomkirkelige forhold.
24.Bjørn Erling Ytterhorn (fr.p.), som selv har en bakgrunn i Forsvaret, påpekte imidlertid at han helt til ifjor mente at hesten hadde en misjon i Forsvaret, men han var nå blitt overbevist om at tiden har løpt fra denne tjenesten.
25.Både i Finland og i Norge har det vært i gang tre arbeidsgrupper som har tatt for seg hver sin av de tre trosartiklene i forhold til misjon.
26.De er begge pinsevenner, og ble dømt på grunn av sin religiøse virksomhet, opplyser Misjon bak Jernteppet.
27.De innsamlede millioner under Aksjon Håp til beste for norsk misjon verden over begynner å få synlige resultater.
28.De sovjetiske myndigheter er gått til det skritt å trykke opp og distribuere angiverkort som kan fylles ut og sendes til politiet, melder Misjon bak jernteppet.
29.Den skulle få en ny og uant misjon.
30.Den store ramme er hvordan vårt samfunn blir, og jeg ser litt av en misjon i å minne om at der er mange sunne holdninger i vårt folk.
Your last searches