Norwegian-Swedish translation of mislykkes

Translation of the word mislykkes from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mislykkes in Swedish

mislykkes
allmennverb misslyckas
Synonyms for mislykkes
Derived terms of mislykkes
More examples
1.Vi har ikke mislykkes, men lykkes i å sørge for vårt folks grunnleggende behov," sa han i en tale for kort tid siden.
2.(NTBAFPNPSAP) For annen gang på tre år har den namibiske frigjøringsbevegelsen SWAPO og den sydafrikanske regjering mislykkes i å komme frem til en avtale som kan få slutt på en langvarig krig og gi Namibia uavhengighet.
3.Det er klart man føler en viss skuffelse efter å ha mislykkes i et løp man har siktet seg inn på og forberedt seg til gjennom et helt år.
4.Enhver organisasjon med så brede målsetninger som Worldview International Foundation ville være dømt til å mislykkes nokså snart dersom de forsøkte å drive sin virksomhet uten et nært samarbeide med regjeringene i de land den arbeider i, sier ekspertene.
5.Hva med dem som likevel mislykkes ?
6.Hvis forhandlingene om tilbaketrekning av militære styrker fra SydLibanon mislykkes, bør israelske styrker trekke seg gradvis ut av landet.
7.Hvis leserne som er glade i magasinet skulle bli skuffet fordi de ikke kjenner det igjen, ville jeg synes at jeg hadde mislykkes.
8.La det være klart at om jeg mislykkes i å ta et OLgull, så blir ikke det verdens undergang for meg.
9.Lærerne har for liten evne til selvkritikk når det gjelder årsakene til at barn mislykkes i skolen.
10.Mislykkes vi ved denne korsvei, vil det oppmuntre SovjetUnionen til å ignorere våre anstrengelser i forhandlingene, fremholdt han.
11.Operasjonen viser at regjeringen fullstendig har mislykkes med sin apartheidpolitikk.
12.Selv om det er vanskelig å trekke konklusjoner utelukkende på bakgrunn av denne korte filmen, bør vi innse at enkelte prosjekter kan mislykkes.
13.Til tross for Arbeiderpartiets forsøk på svartmaling og på å så splid mellom regjeringspartiene, kan vi slå fast at Arbeiderpartiet har mislykkes i sine forsøk, konstaterte formannen i Stortingets finanskomite, Petter Thomassen (h), da den to dager lange finansdebatten gikk mot slutten i Stortinget natt til idag.
14.Arbeidstagerrepresentanten H. A. Sunmono fra Nigeria rettet oppmerksomheten mot" den uverdige rolle" Norge spiller for at oljeboikotten mot SydAfrika skal mislykkes.
15.Arrangørene av SarajevoOL har mislykkes i sine mildest talt grådige forsøk på å skaffe klingende mynt i kassen.
16.At de siden ikke har latt høre fra seg, tyder på at de har mislykkes, siden troskap til familien er en hellig plikt i dette samfunnet.
17.Avskjeden med Edmund ble svært drastisk - i Shakespearstil lå et skred av lik igjen på arenaen til slutt, efter at Englands syv ondeste menn hadde mislykkes i å overta kongemakten.
18.Avtalen som blant annet går ut på at de to partier skal danne en parlamentarisk blokk i den nye nasjonalforsamlingen, har gjort det så å si umulig for sittende statsminister Yitzhak Shamir og hans Likudblokk å danne en koalisjon dersom Peres skulle mislykkes i sitt forsøk.
19.Bare tre minutter ut i annen omgang utlignet United ved Gordon Strachan som hadde mislykkes i omtrent alt han hadde foretatt seg denne aftenen.
20.Begrunnelsen for avvisningen var at planen var altfor kostbar og kunne mislykkes.
21.Behandlingstiden pr. pasient vil øke, behandlingen oftere mislykkes, slik at det blir behov for nye institusjonsopphold og flere vil bli uføretrygdet.
22.Brann har mislykkes to ganger, Fredrikstad en.
23.Carl E. Wang innrømmer at han delvis har mislykkes i et par av sine verv.
24.Da første forsøk mislykkes, skal hun hjelpe ham direkte, siden han ikke selv våger å gjøre et nytt forsøk.
25.Dagens forsøk var det siste" Challenger" hadde mulighet til å gjennomføre, efter at det første forsøket på å fange inn satellitten søndag hadde mislykkes.
26.De føler seg presset, og er redde for å mislykkes i skolen.
27.De har mislykkes som arbeiderleder, politiker og vel også som vinner av fredsprisen.
28.De sovjetiske forsøk på å skaffe seg kontroll over disse områder mislykkes, ifølge rapporten, som en direkte følge av faneflukten fra Afghanistans hær, kombinert med dårlig kampmoral.
29.De utgjør mange av de ungdommene som mislykkes i skolen, av dem som er innblandet i forbrytelser og narkotika og av dem som begår selvmord.
30.Den ble en vigsling til soningstjenesten for alt som skulle mislykkes for alle oss andre.
Similar words

 
 

mislykkes as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) mislykkesmislykkesendemislykkes
Indikative
1. Present
jegmislykkes
dumislykkes
hanmislykkes
vimislykkes
deremislykkes
demislykkes
8. Perfect
jeghar mislykkes
duhar mislykkes
hanhar mislykkes
vihar mislykkes
derehar mislykkes
dehar mislykkes
2. Imperfect
jegmislyktes
dumislyktes
hanmislyktes
vimislyktes
deremislyktes
demislyktes
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde mislykkes
duhadde mislykkes
hanhadde mislykkes
vihadde mislykkes
derehadde mislykkes
dehadde mislykkes
4a. Future
jegvil/skal mislykkes
duvil/skal mislykkes
hanvil/skal mislykkes
vivil/skal mislykkes
derevil/skal mislykkes
devil/skal mislykkes
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha mislykkes
duvil/skal ha mislykkes
hanvil/skal ha mislykkes
vivil/skal ha mislykkes
derevil/skal ha mislykkes
devil/skal ha mislykkes
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle mislykkes
duville/skulle mislykkes
hanville/skulle mislykkes
viville/skulle mislykkes
dereville/skulle mislykkes
deville/skulle mislykkes
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha mislykkes
duville/skulle ha mislykkes
hanville/skulle ha mislykkes
viville/skulle ha mislykkes
dereville/skulle ha mislykkes
deville/skulle ha mislykkes
Imperative
Affirmative
dumislykkes
viLa oss mislykkes
deremislykkes
Negative
duikke mislykkes! (mislykkes ikke)
dereikke mislykkes! (mislykkes ikke)
Your last searches