Norwegian-Swedish translation of modulere

Translation of the word modulere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

modulere in Swedish

modulere
allmennverb modulera
Synonyms for modulere
More examples
1.Debutanten dokumenterte igjen at hun bevisst kan variere og modulere stemmen i uttrykkets tjeneste.
2.Under slik sterk utånding er det vanskelig å modulere stemmebevegelsene, og resultatet blir gjerne ensformighet i talemelodien : samme stigning og fall hele tida.
Similar words

 
 

modulere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) moduleremodulerendemodulert
Indikative
1. Present
jegmodulerer
dumodulerer
hanmodulerer
vimodulerer
deremodulerer
demodulerer
8. Perfect
jeghar modulert
duhar modulert
hanhar modulert
vihar modulert
derehar modulert
dehar modulert
2. Imperfect
jegmodulerte
dumodulerte
hanmodulerte
vimodulerte
deremodulerte
demodulerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde modulert
duhadde modulert
hanhadde modulert
vihadde modulert
derehadde modulert
dehadde modulert
4a. Future
jegvil/skal modulere
duvil/skal modulere
hanvil/skal modulere
vivil/skal modulere
derevil/skal modulere
devil/skal modulere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha modulert
duvil/skal ha modulert
hanvil/skal ha modulert
vivil/skal ha modulert
derevil/skal ha modulert
devil/skal ha modulert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle modulere
duville/skulle modulere
hanville/skulle modulere
viville/skulle modulere
dereville/skulle modulere
deville/skulle modulere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha modulert
duville/skulle ha modulert
hanville/skulle ha modulert
viville/skulle ha modulert
dereville/skulle ha modulert
deville/skulle ha modulert
Imperative
Affirmative
dumoduler
viLa oss modulere
deremoduler
Negative
duikke moduler! (moduler ikke)
dereikke moduler! (moduler ikke)
Your last searches