Norwegian-Swedish translation of motstridende

Translation of the word motstridende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

motstridende in Swedish

motstridende
motstridigadjective motstridande
Synonyms for motstridende
Similar words

 
 

More examples
1.Adresseavisen fremmer denne påstand, og mener at denne angivelige yrkesskade" ligger i sakens natur, for det er vanligvis de vanskeligste sakene de hvor det er svært så gode argumenter for motstridende løsninger - som havner på statsrådenes bord".
2.Arbeiderpartiets angrep på regjeringspartiene er ulogisk og argumentene innbyrdes motstridende.
3.Aviser i Norge har bragt motstridende og ukorrekte meldinger om vikingeekspedisjonen i Vesterled, fremholder han uten å komme inn på hvilke konkrete aviser det dreier seg om.
4.Både analysen og konklusjonen er basert på det kortest tenkelige perspektiv, ofte ikke på annet enn inneværende måneds mange og innbyrdes motstridende meningsmålinger.
5.Da spørsmålet ble stilt til saksbehandlere i DUH, fikk jeg to klart motstridende svar.
6.De innbyrdes motstridende uttalelser har styrket den internasjonale terrorisme, og de avslører Det hvite hus som et spøkelsesskip som ingen har kommandoen over, hevdet Mondale under en valgturne i California ihelgen.
7.De motstridende resultater har en fellesnevner : velgerne finner seg ikke i at noen tar deres stemmer for gitt, sier en iakttager.
8.Det er særlig viktig med forholdsregler under svangerskapet, understreker Nina Bugge, og min erfaring er at det hersker ulike oppfatninger hos leger og annet helsepersonell, som gjør at man lett får motstridende opplysninger og forvirringen blir stor.
9.Disse komiteer kommer med sterkt motstridende uttalelser i de aller fleste saker.
10.Jeg er klar over at pressen og politiet i mange sammenhenger har motstridende interesser.
11.Ung og konservativ er motstridende ord, efter AUFformannens oppfatning.
12.Amanuensis Frivold, sjefblinker for skogen, medgir nå at driftsplanen" er vanskelig å tolke akkurat når det gjelder de store furutrær", ja, den er" motstridende".
13.At saken denne gang ble utsatt, mener han skyldes sterke, motstridende synspunkter i det politiske forum som Menneskerettighetskommisjonen er.
14.Barth mener at spørsmålet om årsak og virkning bak de siste oljeprisreduksjoner minner om en diskusjon om pavens skjegg og at uttalelsene i enkelte internasjonale oljekretser om at Norge og Storbtitannia nå har" skylden" kanskje mest av alt gjenspeiler de mange motstridende interesser på markedet.
15.Bedømmelsen av krigens gang i Afghanistan er like usikker og motstridende som noensinne.
16.Byrået ga ingen forklaring på de motstridende meldingene.
17.Både Iran og Irak fortsatte å sende ut motstridende meldinger i likhet med tidligere under den tre og et halvt år gamle konflikten.
18.Både loven og dommen er uttrykk for et kompromiss mellom motstridende og hver for seg berettigede interesser ytringsfrihet kontra vernet om utsatte grupper.
19.Børre Knudsen og Helge Hognestad har løftet to motstridende faner.
20.DET er bemerkelsesverdig at land med så ulike og motstridende regimer som de mellomamerikanske republikker alle kunne samles til møtet i San Jose.
21.De første meldingene var motstridende både når det gjaldt antallet attentatmenn og hva som skjedde med dem.
22.De motstridende meldinger fra begynnelsen av om hva lasten egentlig besto av, har imidlertid ført til mer opphisselse og frykt enn det normalt skulle være grunnlag for.
23.De sang patriotiske sanger og viste Vtegnet.De sørgende polakker har ikke latt seg villede av de motstridende opplysninger om planene for martyrprestens siste ferd.
24.De to generalene hadde" fullstendig motstridende oppfatninger" om atomvåpnene, på et tidspunkt da NATOhovedkvarteret efter stasjoneringen av nye amerikanske atomraketter" er opptatt med ytterst delikate spørsmål som gjelder føringen av en atomkrig i Europa", påstår partiavisen.
25.De to kravene synes å være innbyrdes motstridende.
26.De to regjeringssjefer tok lørdag kort og kjølig avskjed og holdt adskilte pressekonferanser - et sikkert tegn på motstridende synspunkter og en lite hjertlig stemning.
27.De tre offiserene i sikkerhetspolitiet som sitter arrestert, har avgitt motstridende forklaringer.
28.Den har vært og er farvet av individuelle opplevelser og verdimål (selvsagt !), og derfor ofte motstridende, men for det meste skrevet ut fra en i utgangspunktet objektiv og positivt grunninnstilling.
29.Den vanvittige politiske ensrettingen og det nærmest masochistiske slitet for å underordne seg ofte motstridende vedtak og den stalinske disiplinen, må ha lammet fullstendig dette irrasjonelle, gåtefulle, intuitive, paradoksale, som gjør at vi kan forholde oss til hverandre som mennesker.
30.Dermed er det klart at det som avgjør de store furutrærnes skjebne ikke er driftsplanen (som er motstridende på dette punktet), men hvilken linje de ansvarlige for Kongeskogen faktisk velger å følge.
Your last searches