Norwegian-Swedish translation of nærmere

Translation of the word nærmere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nærmere in Swedish

nærmere
informasjonadjective närmare
Synonyms for nærmere
Derived terms of nærmere
Similar words

 
 

More examples
1.Barndom" er skrevet i dialogs form og blir for tiden spilt på teatret i Paris, nærmere bestemt på den lille scenen til RenaultBarraultkompaniet på ChampsElysees.
2.Bedre", og prosjekter innenfor dette området, er noe sekretariatet for 3B vil komme nærmere tilbake til noe senere i programmet.
3.Bekken grunngir ikke nærmere denne holdning, men antagelig bygger den på lignende betraktninger jeg ovenfor har gjort rede for.
4.Brandy" stilte opp på Lerkendal efter tre kampers skadefravær, men kom ikke nærmere en ny scoring enn bare" nesten".
5.Dessuten forlanger Rettedal en kursendring i hovedstaden, uten at han vil gå nærmere inn på hva den skal bestå av.
6.Det faktiske forhold er imidlertid at Øst i utgangsfasen har nærmere dobbelt så store styrker i Europa som Vest, både samlet og innen nesten alle de enkelte våpentyper på land, sjø og i luften".
7.Det hemmelige Norge" er blitt en av forlagets bestsellere og har foreløbig solgt i nærmere 13 000 eksemplarer.
8.Det sterke kjønn" har begynt å vise tegn på svakhet som det er grunn til å se nærmere på.
9.Diego gjør oss store"," Du må aldri forlate oss, Maradona", ropte nærmere 70.000 fotballtilhengere som hadde møtt frem for å hilse argentineren velkommen til SanPaolostadion.
10.Disse nektere er villig til å gjøre militærtjeneste, under nærmere bestemte betingelser, som de selv forlanger å fastsette.
11.Du må nærmere grasrota, Einar !
12.Haakon Viking" hadde før ulykken 35 000 flytimer bak seg og nærmere 6881 landinger.
13.Han hevder at" amerikanerne står på forskjellig vis oss nordmenn nærmere enn briter, franskmenn, tyskere og italienere".
14.Høringen" var det forøvrig bare en sjettedel av forbundets nærmere 300 klubber som svarte på.
15.I den utstrekning problemet blir aktuelt, pekes det på eftergivelsesordningen efter skattebetalingslovens 41 og 42, en tillempning av 80 prosent regelen eller innføringen av et eget særfradrag som alternativer for nærmere utredning.
16.Ingen kommentar", svarer han når vi ber om en nærmere utbrodering av forholdene.
17.Komiteen vil be departementet om å vurdere nærmere tilskuddsprosenten til Oslo, da Oslos økonomiske situasjon neppe er bedre enn for andre fylker.
18.Lyric Suite" (ECM 1260) ligger adskillig nærmere det vi forbinder med kammermusikk.
19.Misbrukte privilegier" kan jeg dessverre ikke uttale meg om før dette konkretiseres nærmere !
20.Nisseorkesteret" - nærmere bestemt Bjølsen ungdomskorps - er faktisk ikke gått helt surr i årstidene.
21.Nærmere undersøkelser vil vise at det er for den vanlige lønnstaker at progresjonen er reell.
22.Patriarken"s nærmere 50 sentre i fire land er av de fleste nøytrale observatører fra flere land ansett som en suksess, oppnådd på tvers av et uvillig fransk helsebyråkrati.
23.Praha er så nær, nærmere enn Wien.
24.Reiseruten" er foreløbig ikke fastlagt nærmere.
25.Scandinavian Link" er, såvidt Aftenposten forstår, ett ledd i en omfattende plan som tar sikte på å knytte Europas ytterområder nærmere til SentralEuropa.
26.Snevert formål"," forbausende omdisponering" og" uforståelig avgjørelse" er noen av de mange uttalelsene som nå faller fra representantene for de nærmere 4000 nye beboere rundt den omdiskuterte Bulltomten på Skøyen Vest.
27.Som et resultat av at sovjetiske lovovervåkende organer (dvs. KGB) i tide gjorde sine foranstaltninger, er operasjonen blitt tilintetgjort", skrev Tass, uten å gå nærmere inn på hva disse foranstaltninger gikk ut på.
28.Spar 800" i Sandvika selger øl for nærmere 1,5 million kroner i året og kommer på en sikker femteplass.
29.Straksprogrammet" krever en kommunal innsats på nærmere 40 millioner kroner, fordelt på ulike tiltak.
30.Tante" Astrid Gjertsen tar inn nærmere 5000 nye barn i barnehavene.
Your last searches