Norwegian-Swedish translation of nærmest

Translation of the word nærmest from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nærmest in Swedish

nærmest
romadjective närmast
Derived terms of nærmest
Similar words

 
 

More examples
1.Agenter driver påvirkning i Norge... en hovedårsak til at det i Norge nærmest er tabubelagt å antyde KGBkonspirasjon på det politiske plan er trolig utifra det aktverdige ønske om å unngå mistenkeliggjørelse", heter det bl.a. i denne Aftenpostenartikkelen fra mai ifjor.
2.Befolkningseksplosjonen" er nærmest blitt et synonym for en verden som kveles til døde av sine egne innbyggere, et efter sigende forutsigelig inferno.
3.Det er ingen vakker dør, funksjonelt er den nærmest et misgrep : med sin skaphvelvs tyngde er den et ork å forsere, men døren er blitt en del av tradisjonen, og står der som en kontinuerlig påminnelse om at veien til litteraturens gleder ikke skal være lett hverken for dikter eller for leser.
4.Dette virker på meg uhyre udemokratisk, ja, det virker nærmest folkedemokratisk, for å bruke dette superord som anvendes i land hvor det uopplyste pampeveldet virkelig er satt i sitt trege og umenneskelige system.
5.En kontraktør er en person som formelt er selvstendig næringsdrivende, men i en arbeidssituasjon som utenfra sett er nærmest å anse som ansatt.
6.Enkelte radikale kulturprofeter ble nærmest brakt i sjokk over utsiktene til et amatørenes dilettanteri, kvalitetssammenbrudd og monopolkapitalistisk voldtekt.
7.Farvene regner jeg nærmest for en formalitet, et intellektuelt anliggende," sier han.
8.Helt kort går det nye regelverket ut på at" dei tilsette" - når de ikke direkte leser opp fra manuskript, og det gjør de vel ikke engang ved programannonsering - nærmest oppfordres til å bruke dialekt, slik at Norsk Rikskringkasting skal kunne" sjå det som ei opgave å spegle det språklege mangfaldet i landet".
9.Hvis dere studerer deres egne hjertesaker, vil dere finne ut at det er Arbeiderpartiets programmer som ligger nærmest.
10.I forbitrede avisinnlegg fra homofile er denne tilføyelsen nærmest konsekvent utelatt.
11.I pionerårene gjaldt det å sette i gang nye kulturtiltak, eksperimentere og utprøve", men i dag er oppgavene nærmest den motsatte," å stabilisere og konsolidere det som er i gang".
12.Kanarifuglene" sto gjentatte ganger nærmest i kø for å avslutte, men utrolig nok ble det kun med en nettkjenning ved Tom Sundby 13 minutter ut i kampen.
13.La meg komme ut herfra", sa han, nærmest med mord i blikket, så arrangører og TVteam fikk det beste ut av ham.
14.Luselaura" med MonradHansenbrødrene nærmest foran NMvinneren Peder Lunde jr. med" Lady Blue".
15.Michael Wiehe i Sverige" (Amalthea) heter en LP som nærmest må være venstresidens svar på Sing Out.
16.Nei, Andreas Hagen, Per N. Hagen og Ragnhild Queseth Haarstad - hvis dere studerer deres egne hjertesaker, vil dere finne ut at det er Arbeiderpartiets programmer som ligger nærmest.
17.Når arbeidere i store bedrifter hører om de fete gasjereguleringene for bedriftens direktører, er det nærmest uunngåelig at fagforeningen vil forlange betydelige lønnspålegg, som i sin tur vil føre til høyere priser og økt inflasjon".
18.Når man tenker på den debatt som legeavtalen skapte og den motstand den møtte, er denne uvitenhet nærmest skremmende, og man må spørre seg om ikke store deler av debatten og motstanden har vært basert på et sviktende grunnlag.
19.Nærmest en av lærlingene, Elisabeth Åquist.
20.Vertinnene i Fjernsynets" Lørdagssirkus" forsøkte seg denne gang med små kvikkheter som likesom skulle fortelle at de ikke tar korreksene vedrørende forrige program særlig høytidelig, men nærmest finner dem lattervekkende.
21.(Han har forøvrig samme talesæregenhet - en lett skarring - som Sovjetstatens grunnlegger, Vladimir Iljitsj Lenin, en sammenligning som i dagens SovjetUnionen nærmest er en bespottelse, men som ikke desto mindre er sann).
22.(Man får hverken hilse på Mannen i Gorkij eller noen av de 4 millioner fangene som råtner i GULag), mens sovjetiske" studenter" i Norge nærmest utelukkende er tekniske eksperter og reiser fritt i landet.
23.(New York Times) Nesten tre måneder efter at Andrej Sakharov innledet en sultestreik, opprettholder sovjetiske myndigheter fremdeles en nærmest kompakt taushet omkring den berømte fysikeren og menneskerettighetsforkjemperen.
24.(Spesiell medarbeider) Hjemmelaget var nærmest seieren da Molde og Rosenborg spilte uavgjort 22 på Molde Stadion.
25.Alle tjenester stort sett er gratis og hvor efterspørselen derfor nærmest er uten grenser.
26.Alt ser ut til å stemme, mumlet han nærmest motvillig, skjøv statistikken over til meg og rapte høyt uten tanke for manerer overfor et kryp som meg.
27.Anette kom med nærmest på mistanke.
28.At det fantes så mange kreative mennesker i et miljø som du på forhånd anså som nærmest halvdødt, svarer Rita, og Turi nikker.
29.Begynner man med rop og skrik, eller kommer med trusler, er det nærmest en politikkens lov at da lukker politikerne sine ører.
30.Blir ikke barna skuffet da, Kristiansen, når det ikke kommer gaver fra nissen, men nærmest bare en turistbrosyre ?
Your last searches