Norwegian-Swedish translation of nedskrive

Translation of the word nedskrive from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nedskrive in Swedish

nedskrive
finansverb nedskriva
Anagrams of nedskrive
More examples
1.Danmark har ikke behov for å nedskrive sin krone slik Norge har gjort, sier Danmarks statsminister Poul Schlüter, som befinner seg i Taormina på Sicilia.
2.Den er jo å nedskrive utbetalingsprisen.
3.ElektroUnion selger 32 prosent av aksjene i International Farvefabrik (IFA) til bedriften, som trolig kommer til å nedskrive aksjekapitalen tilsvarende.
4.På en ekstraordinær generalforsamling i KMV onsdag kveld ble det enstemmig vedtatt å nedskrive aksjekapitalen på 10,5 millioner kroner til null.
5.Økonomidirektør Fredrik C. Schreuder i Hafslund sier til Aftenposten at det har vært vurdert om Hafslund skulle søke å overta posten for så å nedskrive aksjekapitalen tilsvarende.
6.Blir Caksjene en gang i fremtiden for billige, kan selskapet kjøpe og nedskrive dem.
7.Dermed hadde ikke generalforsamlingen i det kriserammede dataselskapet mandag noe annet valg enn å nedskrive aksjekapitalen med 90 prosent, og la Kreditkassen omgjøre gjeld til aksjekapital, slik at banken nå har ca. 81,5 prosent av aksjene i selskapet.
8.For Noras andel i denne enhet betaler Borregaard med 495 000 Noraaksjer, tilsvarende det Nora skal nedskrive sin akjekapital med.
9.Og at noen av dem kunne" nedskrive deres erfaringer om tilværelsen, er et tegn på, at ikke alverdens praktiske hindringer, fordomme og satirer formåede at standse deres lyst til å fortælle og skabe," sier des Bouvrie.
Similar words

 
 

nedskrive as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) nedskrivenedskrivendenedskrivd
Indikative
1. Present
jegnedskriver
dunedskriver
hannedskriver
vinedskriver
derenedskriver
denedskriver
8. Perfect
jeghar nedskrivd
duhar nedskrivd
hanhar nedskrivd
vihar nedskrivd
derehar nedskrivd
dehar nedskrivd
2. Imperfect
jegnedskrivde
dunedskrivde
hannedskrivde
vinedskrivde
derenedskrivde
denedskrivde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde nedskrivd
duhadde nedskrivd
hanhadde nedskrivd
vihadde nedskrivd
derehadde nedskrivd
dehadde nedskrivd
4a. Future
jegvil/skal nedskrive
duvil/skal nedskrive
hanvil/skal nedskrive
vivil/skal nedskrive
derevil/skal nedskrive
devil/skal nedskrive
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha nedskrivd
duvil/skal ha nedskrivd
hanvil/skal ha nedskrivd
vivil/skal ha nedskrivd
derevil/skal ha nedskrivd
devil/skal ha nedskrivd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle nedskrive
duville/skulle nedskrive
hanville/skulle nedskrive
viville/skulle nedskrive
dereville/skulle nedskrive
deville/skulle nedskrive
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha nedskrivd
duville/skulle ha nedskrivd
hanville/skulle ha nedskrivd
viville/skulle ha nedskrivd
dereville/skulle ha nedskrivd
deville/skulle ha nedskrivd
Imperative
Affirmative
dunedskriv
viLa oss nedskrive
derenedskriv
Negative
duikke nedskriv! (nedskriv ikke)
dereikke nedskriv! (nedskriv ikke)
Your last searches