Norwegian-Swedish translation of nervesammenbrudd

Translation of the word nervesammenbrudd from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nervesammenbrudd in Swedish

nervesammenbrudd
medisinnoun nervsammanbrott

 
 

More examples
1.Det ble noe annet når Marit sa at Turis egen mann hadde vært avsender av de brevene som det siste året nesten hadde drevet henne til nervesammenbrudd.
2.Det er ikke utenkelig at hans første skjønnlitterære arbeide" Angsten" er en skildring av et selvopplevd nervesammenbrudd, og morderne i et par av hans psykologiske thrillere er åpenbart mennesker med splittede sinn.
3.Han kunne ikke begripe hvorfor han hadde tapt, fikk totalt nervesammenbrudd, og ble aldri seg selv igjen.
4.Hans siste år var - efter det som blir opplyst - en serie nervesammenbrudd, og han døde i 1940årene.
5.Mytteriet fortoner seg nærmest som et nervesammenbrudd og er intet heroisk seremoniell.
6.Mytteriet fortoner seg nærmest som et nervesammenbrudd og ingen heroisk seremoni.
7.Resultatet blir en slags ujevn menstrasjon i form av idiotdiskusjoner rundt" Dynastiet" eller kollektive nervesammenbrudd rundt" Sommerdirekte".
8.Daglig opplever vi selvmord og nervesammenbrudd og at mange dyktige unge menn blir direkte arbeidsuføre på grunn av AIDShysteriet, sier han.
9.Annelise skottet uvilkårlig mot nattemørket utenfor de åpne vinduene mens hun fortvilet overveide hvordan hun uten å lage altfor pinlig oppstyr skulle få Jørgen til å tie før han drev Vivi til nervesammenbrudd.
10.Ansvaret for en syk 24 timer i døgnet kan resultere i skilsmisser og nervesammenbrudd, belastningssykdommer og frustrasjoner.
11.Den kunne kurere forskjellige plager, fra søvnløshet og nervesammenbrudd til gikt og luftveiskatarr.
12.Det sies at han fikk nervesammenbrudd efter den åttende konserten.
13.Ja, broren Modest beretter at arbeidet var en slik påkjenning for Peter Iljitsj sensible sinn at han på et tidspunkt var nær et fullstendig nervesammenbrudd.
14.Jentene fikk orgiastiske nervesammenbrudd og guttene fikk en natt på politikammeret, efter å ha overvært de første rockn rollfilmene.
15.Men direkte nervesammenbrudd ?
Your last searches