Norwegian-Swedish translation of nifs

Translation of the word nifs from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nifs in Swedish

nifs
allmennadjective kuslig
Synonyms for nifs
Anagrams of nifs
Similar words

 
 

More examples
1.Alle formannskandidatene bør med i NIFs styre efter at formannsvalget er avgjort, mener fotballpresidenten Eldar Hansen.
2.Chlamydia er nifs fordi det er en snikende sykdom.
3.Det er fri fantasi og grunnløse spekulasjoner når det igår ble påstått i media at maktkamp skulle være årsaken til at Hans B. Skaset ble" fjernet" som NIFs representant i styringsgruppen for det nye TV2 som idretten har engasjert seg i.
4.For første gang kan nå NIFs sentralledelse ligge foran den øvrige organisasjonen i likestilligsarbeidet.
5.Jeg har ennå ikke sett NIFs avtale med Vesta Hygea i detalj.
6.Jeg tror ikke noen kan si noe på rettssikkerheten i NIFs sentrale, dømmende organer.
7.Jeg vil understreke at selv om Eriksen nå avgir prøve, er det ingen erstatning for den han ikke avga sist lørdag, sier ThorOle Rimejorde, NIFs utdannelsessjef.
8.NIFs appellutvalg bør i større grad enn idag kunne fungere som en" idrettens høyesterett", ett sentralt lovverk skal forstås.
9.Selv om vi gir vår fulle støtte til NIFs arbeid for å bedre dopingkontrollene, må vi sterkere enn før påpeke at dopingtester alene ikke er nok for å stoppe bruk av ulovlig prestasjonsfremmende midler i idretten.
10.Uansett hvem som sitter på toppen bør arbeidet i NIFs styre først og fremst være" teamwork".
11.100 000 kroner som uavkortet skal gå til NIFs antidopingsarbeid.
12.18 sivilingeniører er idag medlemmer av NIFs etatgruppe i Sjøfartsdirektoratet.
13.Andre klare mangler er efter Slettans mening at det ikke fremgår av reglene om medvirkning til forgåelser er straffbare og om forsøk på brudd av NIFs lover er straffbare - ellers i samfunnet kan en forsøkshandling være straffbar - eller om det bare er" fullbyrdede" lovbrudd som kan straffes.
14.Anlegget som er planlagt for eliteidretten vil koste rundt 18 millioner kroner og vil sannsynligvis stå ferdig til NIFs 125årsjubileum 15. mars 1986.
15.Avtalen friidrettsforbundet inngår med StorebrandNorden, går ikke konkret på topputøvere, og vil kanskje ikke i så veldig stor grad kollidere med NIFs avtale.
16.Bare minutter efter at han hadde sikret seg sin første NMtittel i styrkeløft lørdag stakk OPILløfteren Pål Eriksen (100 kg) av fra dopingtesten NIFs" dødsgjeng" gjennomførte under styrkeløftNM.
17.Barnevernet har hatt en nifs utvikling.
18.Blant andre fremskritt som i Valeurs foredrag er nevnt under avsnittet" Faglig utvikling efter 1974", er NIFs brevkurs i risikoanalyse og den nå kjente" Ordbok i sikkerhet og risikoanalyse".
19.Bortsett fra enkelte plumpe replikker og scener, er den imidlertid absolutt til å leve med, ganske så nifs og spennende, men like fullt trygg og velkjent.
20.Både han og Skaset regner nok med at også enkelte særforbund vil følge i NIFs fotspor.
21.DISNEY virket på meg hvis da leseren spør efterinntrykket - ikke som en køpenickiade satt i gang av Vårherre, men som en nifs general.
22.Da scoret Jon Paulsen og øket NIFs ledelse fra 1817 til 1917.
23.Da siger depresjonen inn over meg, en nifs situasjon.
24.De to parhestene fra Mount St. Marycolleget i Maryland har forøvrig blitt dopingtestet begge to av NIFs kontrollør.
25.Den er så nifs at det er underlig at skuespillerne tør å ta imot levende blomster ved teppefall.
26.Den stammer fra en vektløfter, og hadde et altfor høyt testosteroninnhold, langt over NIFs nylig fastsatte grense på 6.
27.Derfor er da også denne utdannelsessektoren prioritert fra NIFs side.
28.Det ble vedtatt å øremerke en million til arbeidet med alternative tiltak for barneidrett og en million til anleggsformål i NIFs regi neste budsjettår.
29.Det blir selvfølgelig hypotetisk, men vi er ganske sikre på at han - tross sine iherdige protester - ville blitt overkjørt av NIFs medisinske og organisatoriske tyngde.
30.Det bør imidlertid fortsatt være en frivillig sak om man vil stå på NIFs lønningsliste som idrettsformann.
Your last searches