Norwegian-Swedish translation of nominativ

Translation of the word nominativ from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nominativ in Swedish

nominativ
lingvistikkadjective nominativ
Similar words

 
 

Wiki
Nominativ er et grammatisk kasus. Det sentrale bruksområdet til nominativ er å skille subjektet fra objektet i setninga. I språk med små kasussystem (f.eks.

Your last searches