Norwegian-Swedish translation of ny

Translation of the word ny from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ny in Swedish

ny
allmennadjective ny
Synonyms for ny
Similar words

 
 

More examples
1.Anna Rogde" skal få ny dieselmotor, og under dekk skal det lages ny bysse, toaletter og en dusj.
2.Ansiktsløftingen" medfører ikke gjennomgripende forandringer, men alle vogner vil få setetrekk i nye farver, nye interiørfarver, ny utendørs lakkering og en opprydning i skiltfloraen.
3.Arbeiderpartiet ønsker ikke at det skal blåses til ny strid om sikkerhetspolitikken i Norge".
4.Arbeiderpartiet ønsker ikke at det skal blåses til ny strid om sikkerhetspolitikken i Norge.
5.Balanskonseptet" (ny sittestilling) bryter også med kjente former, men ut fra andre forutsetninger.
6.Bibliotekrådets forslag til ny lov vil føre til vesentlig økning av de kommunale og fylkeskommunale utgifter.
7.Bingoløpet" V65 fikk tilleggshesten Castor med Jan Erik Halvardsson som triumfator, før Eggen avsluttet det hele med ny seier bak råsterke Gerard Vika. -" Det gick vaegen.
8.Birgo"saken skal på ny opp i retten, denne gang for Gulating lagmannsrett.
9.Boykottlekene" i Moskva samme sommer kom på den nette sum av 5,95 millioner dollar - ny olympisk rekord.
10.Brandy" stilte opp på Lerkendal efter tre kampers skadefravær, men kom ikke nærmere en ny scoring enn bare" nesten".
11.Dere (Arbeiderpartiet) la frem et lovforslag om ny lov om helsetjenesten i kommunen, og der var det slik at bare leger med avtaler med kommunen ville få noen som helst refusjon fra folketrygden.
12.Det er her den nye loven, og den avtalen som er opprettet med Lægeforeningen, åpner for en ny praksis, ved at leger som ikke har avtaler med kommunene, står vesentlig friere m.h.t. å ta betalt av pasientene enn" avtalelegene" gjør.
13.Det er mottoet for en ny holdningskampanje blant ungdom.
14.Det er ny match til fredag.
15.Det folkelige" har nemlig opplevet en ny renessanse på de tyske scener, og i München er det nettopp skapt et folketeater, som man gjør regning med kan bli noe av en" trend setter".
16.Det har bestandig vært Erling Norviks motto, og på formannskontoret i Høyres Hus må man allerede fra mandag av innstille seg på en ny arbeids og lederstil.
17.Det neste som skjer et han slipper ut på permisjon efter en kort stund i fengselet - og at vedkommende da begår en ny forbrytelse, en ny voldtekt flere nye ødelagte liv !
18.Det nye skattesystemet foreslått av skattekommisjonen legger forholdene til rette for øket skattetrykk gjennom ny og hard boligbeskatning.
19.Det politiske samarbeidet og fordeling av regjeringstaburetter i en eventuell ny regjering Gro - som Venstre er så opptatt av - er av teoretisk interesse sålenge Ap og V lar tingene drive.
20.Det sa Petter Hesselberg fra Byåsen IL, efter at han satte ny norsk rekord på 400 meter hekk med tiden 50,76.
21.Disse tingene" var sanger av Øistein Sommerfeldt og Johan Kvandahl, stevtoner i ny tonedrakt - ord og toner som passet godt i sommerkvelden.
22.Du kan ikke utrette noe særlig i en ny klubb i løpet av ett år", var Herds filosofi.
23.Dusj" er et bestillingsverk fra Foreningen Ny Musikk og er kommet istand med støtte fra Norsk Kulturråd.
24.En gammel dame fortalte for endel år siden til pressen at hennes farfar forærte Wergeland hele tomten til" Hjerterum" - en ny legende !
25.En ny offensiv er på vei inn i norsk industri.
26.En ny verdensmester trer inn i Caissas rike.
27.En viss skjerping for enkelte," lyder Ap.avisers beskrivelse av forslaget til ny boligbeskatning.
28.Et stort år for norsk skjønnlitterær prosa, en ny sesong med kunstneriske seire og med interesse for bøkene fra publikum.
29.For min egen del har jeg alltid betraktet litteraturen som en stafett og vil heller krabbe en ny etappe, enn å ta på meg forrige generasjons kortbukser og løpe første etappe om igjen.
30.For vi må lære om og om igjen at verden bare blir ny gjennom våre handlinger, gjennom vår egen forvandling.
Your last searches
ny