Norwegian-Swedish translation of offentlig plass

Translation of the word offentlig plass from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

offentlig plass in Swedish

offentlig plass
allmenn? offentlig plats
Similar words

 
 

More examples
1.Fra vårt fjernvestlige perspektiv kan jeg imidlertid ikke la være å undres over om det ikke burde være offentlig plass for denne slags poesi og lyrisk følsomhet i et moderne og sosialistisk Kina.
2.Jeg burde kanskje spørre politimesteren om terrassen, verandaen og balkongen er offentlig plass slik at folk kan ta anstøt av noen muntre klirr i all vennskapelighet.
3.Mellom hotelet, byhallen og det islamittiske kultursenteret foreslås det en offentlig plass med vannspeil.
4.Ryenbergvn.49 - offentlig plass og delvis trafikkareal.
5.Politiet vil at boken skal brennes på en offentlig plass fordi den har inspirert til en voldtektsbølge som nylig gikk over landet.
Your last searches