Norwegian-Swedish translation of offentlig skole

Translation of the word offentlig skole from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

offentlig skole in Swedish

offentlig skole
skoler - universitetnoun allmän skola
Similar words

 
 

More examples
1.Om de får større faglige kunnskaper her enn i en offentlig skole vet jeg ikke, men jeg tror de har godt av å oppleve et miljø der folk gjør en ekstrainnsats i forbindelse med jobben sin.
2.Jeg har ikke tenkt å foreslå skolepenger i offentlig skole i Norge.
3.Norsk ungdom betaler ikke skolepenger når de går på en offentlig skole.
4.Olga gikk på en privatdrevet katolsk skole, men Svetlana flyttet henne til en offentlig skole for å spare penger.
5.Til det siste hører plikten til å sørge for at barna får det lovbestemte minimum undervisning, i privat eller offentlig skole.
6.Til tross for mye kritikk, fortsatte Foldin offentlig skole helt frem til 1969.
7.Vårt offentlig skole og utdannelsesvesen representerer både et kulturpolitisk og et ressurspolitisk element vi ikke kan svekke, men må utvikle videre.
8.Det er de lokale skolemyndigheter i Queens som går rettens vei for å få en avklaring, mens New Yorks sentrale myndigheter går imot kravet om å stenge barnet ute fra en offentlig skole.
9.Men frykten har ført til at ingen offentlig skole hittil har latt noen AIDSsmittede få adgang.
Your last searches