Norwegian-Swedish translation of oppsluke

Translation of the word oppsluke from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppsluke in Swedish

oppsluke
allmennverb uppsluka
More examples
1.Det tsjekkoslovakiske kommunistpartiets hovedorgan Rude Pravo hevdet onsdag at VestTyskland forsøker å oppsluke DDR.
2.Det var som om septembermørket, tåkedottene og knappenålsregnet ville trenge seg på og oppsluke henne.
3.SovjetUnionen er kanhende det mest fremtredende eksempel på en multinasjonal statsdannelse, som helt opp i vår egen tid har forsterket dette preg ved å oppsluke nye nasjoner uten å spørre om deres egen vilje (" Randstatene").
4.Det var som om septembermørket, tåkedottene og knappenålsregnet ville trenge seg på og oppsluke henne.
5.Kanskje vi heller skulle la oss oppsluke av alle de små mysteriene rundt oss - som at vi får importert fransk vann på flasker til tross for at hele øya er som en vulkansk svamp av kildeoppkommer.
Similar words

 
 

oppsluke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) oppslukeoppslukendeoppslukt
Indikative
1. Present
jegoppsluker
duoppsluker
hanoppsluker
vioppsluker
dereoppsluker
deoppsluker
8. Perfect
jeghar oppslukt
duhar oppslukt
hanhar oppslukt
vihar oppslukt
derehar oppslukt
dehar oppslukt
2. Imperfect
jegoppslukte
duoppslukte
hanoppslukte
vioppslukte
dereoppslukte
deoppslukte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde oppslukt
duhadde oppslukt
hanhadde oppslukt
vihadde oppslukt
derehadde oppslukt
dehadde oppslukt
4a. Future
jegvil/skal oppsluke
duvil/skal oppsluke
hanvil/skal oppsluke
vivil/skal oppsluke
derevil/skal oppsluke
devil/skal oppsluke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha oppslukt
duvil/skal ha oppslukt
hanvil/skal ha oppslukt
vivil/skal ha oppslukt
derevil/skal ha oppslukt
devil/skal ha oppslukt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle oppsluke
duville/skulle oppsluke
hanville/skulle oppsluke
viville/skulle oppsluke
dereville/skulle oppsluke
deville/skulle oppsluke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha oppslukt
duville/skulle ha oppslukt
hanville/skulle ha oppslukt
viville/skulle ha oppslukt
dereville/skulle ha oppslukt
deville/skulle ha oppslukt
Imperative
Affirmative
duoppsluk
viLa oss oppsluke
dereoppsluk
Negative
duikke oppsluk! (oppsluk ikke)
dereikke oppsluk! (oppsluk ikke)
Your last searches