Norwegian-Swedish translation of opptre

Translation of the word opptre from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opptre in Swedish

opptre
navnverb uppträda
Synonyms for opptre
Derived terms of opptre
Anagrams of opptre
More examples
1.Kardemomme" ble om og om igjen fremhevet som eksempel under argumentasjonen for at voksne gjerne kan opptre som hovedpersoner i barnedramaer.
2.Ska denna skakkjæften tel å læsa att no", sa sambygdingene når han ble bedt om å opptre med en stubb eller et dikt.
3.Vi går ut fra at Regjeringen ikke bevisst har villet opptre så utrolig uhøflig overfor en mann som i aller høyeste grad fortjener anerkjennelse og takk for en kjempeinnsats for Statoil og det norske samfunn.
4.Alle kor og musikkgrupper som kommer til VestBerlin har et ønske om å opptre i Keiser Wilhelm Gedächtniskirche, og det skal da også Tåsen skolekorps.
5.De fleste overtramp skyldes den uklare finansieringssituasjon for nærradioene, og ikke et ønske om å opptre journalistisk uetisk, sier nestformannen i Fellesutvalget for norske nærradiostasjoner, Geir Høibye, til Aftenposten.
6.Dersom de tre partiers tillitsvalgte blir for opptatt av å lete efter feil deres egne i Regjeringen kan tenkes å ha begått, vil de opptre mer som valgmedarbeidere for Arbeiderpartiet enn som støttespillere for seg selv.
7.Det er forbausende at Regjeringen selv har begynt å opptre både som kirkelig og teologisk sakkyndig når det gjelder saken om Helge Hognestad og hans stilling som prest i Høvik menighet, sier teologiprofessor Jakob Jervell.
8.Det er forresten stor forskjell på å opptre for kvinner og for menn.
9.Det er litt usikkert i hvilken grad EFTAlandene vil opptre som gruppe.
10.Det må ikke herske noen tvil om at jeg ikke mener at en supermakt har en særlig rett til å blande seg inn i andre lands indre anliggender, eller å opptre utenfor folkerettens rammer, fremholdt utenriksministeren som i denne forbindelse henviste til norske uttalelser i forbindelse med bl.a. Afghanistan, Polen, Kampuchea og Grenada.
11.Det var lærerikt å opptre for et kresent Londonpublikum.
12.Du slipper kanskje - i motsetning til folk som spiller piano og andre myke instrumenter - å opptre i selskapelig sammenheng ?
13.Efter ti år i politikken har jeg lært en del, sa Arne Kvalheim, som syntes det var hyggeligere å opptre blant idrettsvenner enn illsinte trafikanter på Mosseveien.
14.Efter underhånden kontakt med amerikanserne ble det fra skandinavisk side fremsatt forslag om at vi som en midlertidig ordning skal opptre som om avtalen er trådt ikraft, og dette er blitt godtatt.
15.En god spaner, enten det er mann eller kvinne, må kunne opptre naturlig.
16.Er det ikke et problem å opptre sammen hvis den ene er mer populær enn den andre ?
17.Formuleringene i den foreliggende melding, som antyder at man overveier å gå over til å opptre som selvassurandør, gjør at vi føler et ansvar for å si fra at man er i ferd med å begi seg inn på en farlig vei og at det finnes et langt bedre alternativ, fremholder Monsen.
18.Fristorp har til nå fått opptre i flere andre kirker.
19.Få av oss er vant til å opptre sammen på denne måten, og det er artig å kunne møtes i helt useriøse sammenhenger også.
20.Gunnerud har henvendt seg til redaktørforeningen for å få oss til å opptre som megler mellom ham og Morgenbladets styre.
21.Hans uttalelser tyder på at Det hvite hus liksom tidligere akter å opptre overfor SovjetUnionen ut fra styrke, trusler og press.
22.Hold tett og opptre avbalansert overfor de sivile vaktene fra den såkalte revolusjonskomiteen ombord.
23.Hvis organisasjonene skulle opptre så formalistisk at de skulle hindre en bedrift i å sikre sine arbeidsplasser, misforstår de sin oppgave, sier han.
24.Hvis vi ønsker å oppnå spesielle resultater, må man opptre profesjonelt, sa Jan G. Langfeldt.
25.Jarpas plan er å arrangere den politiske arena slik at fascistiske grupper som støtter regimet og partier som efter Jarpas mening er demokratiske, skal få opptre.
26.Jeg forstår det slik at det er enighet om at medlemmer av NATO ikke kan føre sikkerhetspolitiske forhandlinger vedrørende NATOs ansvarsområde hver for seg, men må opptre i overensstemmelse med en samlet plan og felles holdninger.
27.Jeg liker å opptre i forsamlinger og har alltid hatt stor glede av å stå på bystyrets talerstol, innrømmer den blivende departementsråd.
28.Jeg må opptre som en slags Reodor Felgen og bruke det andre kaster.
29.Kan man ikke oppleve sterke interessekonflikter ved å opptre som konsulenter for konkurrerende rederier ?
30.Men det er vel langt lettere å opptre moralsk som forfatter, og forøvrig også som leser, enn et kjempende medmenneske i det virkelige liv ?
Similar words

 
 

opptre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) opptreopptrendeopptrådt
Indikative
1. Present
jegopptrer
duopptrer
hanopptrer
viopptrer
dereopptrer
deopptrer
8. Perfect
jeghar opptrådt
duhar opptrådt
hanhar opptrådt
vihar opptrådt
derehar opptrådt
dehar opptrådt
2. Imperfect
jegopptrådte
duopptrådte
hanopptrådte
viopptrådte
dereopptrådte
deopptrådte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde opptrådt
duhadde opptrådt
hanhadde opptrådt
vihadde opptrådt
derehadde opptrådt
dehadde opptrådt
4a. Future
jegvil/skal opptre
duvil/skal opptre
hanvil/skal opptre
vivil/skal opptre
derevil/skal opptre
devil/skal opptre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha opptrådt
duvil/skal ha opptrådt
hanvil/skal ha opptrådt
vivil/skal ha opptrådt
derevil/skal ha opptrådt
devil/skal ha opptrådt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle opptre
duville/skulle opptre
hanville/skulle opptre
viville/skulle opptre
dereville/skulle opptre
deville/skulle opptre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha opptrådt
duville/skulle ha opptrådt
hanville/skulle ha opptrådt
viville/skulle ha opptrådt
dereville/skulle ha opptrådt
deville/skulle ha opptrådt
Imperative
Affirmative
duopptr
viLa oss opptre
dereopptr
Negative
duikke opptr! (opptr ikke)
dereikke opptr! (opptr ikke)
Your last searches