Norwegian-Swedish translation of oversvømme

Translation of the word oversvømme from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oversvømme in Swedish

oversvømme
naturfenomenverb översvämma
Synonyms for oversvømme
More examples
1.Brødrene Planke så for endel år tilbake at det måtte gå an å finne frem til en rasjonell måte å håndtere alt tomgods som holdt på å oversvømme markedet.
2.Da den klassiske binders ble tilvirket av uoppslitelig ståltråd, og fremdeles blir det, skulle man tro at de en dag ville oversvømme Tellus, eftersom bindersfabrikker har duret og gått i 85 år.
3.Den service de statlige og kommunale serviceetater oppviser, avtvinger ingen stor respekt for den innsats som ydes for å oversvømme individet med valg mellom flere goder, og ikke fiktive valg mellom høyst ett gode.
4.Det regnes med at en springflo under de mest ugunstige forhold ville oversvømme 115 kvadratkilometer i London, medføre titusener av omkomne og skadede, påføre byen skader for 50 milliarder kroner og nærmest sette den ut av funksjon for to år.
5.Et gigantisk regnvær truet med å oversvømme hele den flate øya, og omdanne campingplassen til tomleplass for båter.
6.Moon vurderte USA som det eneste land med tilstrekkelige ressurser til å stoppe den marxistiske flodbølge som efter hans syn truet med å oversvømme den kristne kultur.
7.Som et eksempel på planleggernes holdning skriver Mironov om en plan om å bygge et enormt vannkraftverk i Krasnojarskområdet i Sibir. prosjektet vil sette 400 000 hektar dyrket mark under vann, ødelegge 10 870 bondegårder, oversvømme verdifulle furuskoger og drepe store mengder fisk.
8.Både politi og militære ønsker nærmest å oversvømme stadion.
9.Idag er det Frankrike, imorgen Europa, sa han i Paris før helgen og avviste at han skal oversvømme Frankrike med sine" CocaCola"programmer.
10.Iran skulle oversvømme verden med høyteknologiprodukter.
11.De internasjonale mediemonopolene må ikke få oversvømme det norske markedet.
12.Det var stor motstand mot prosjektet, og man fryktet at kriminelle ville oversvømme området og ødelegge den fine direktørboligen.
13.Man trodde beboerne ville oversvømme området, man så for seg ville, kriminelle narkomane som ville plage pasientene.
14.Sammen med nabolandet Kuwaits økte raffinerieksport, vil de tre nye saudiarabiske raffineriene i løpet av kort tid oversvømme markedene med oljeprodukter.
15.Teorien var at 20 divisjoner skulle" oversvømme" fienden innen to uker efter landgangen.
Similar words

 
 

oversvømme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) oversvømmeoversvømmendeoversvømt
Indikative
1. Present
jegoversvømmer
duoversvømmer
hanoversvømmer
vioversvømmer
dereoversvømmer
deoversvømmer
8. Perfect
jeghar oversvømt
duhar oversvømt
hanhar oversvømt
vihar oversvømt
derehar oversvømt
dehar oversvømt
2. Imperfect
jegoversvømte
duoversvømte
hanoversvømte
vioversvømte
dereoversvømte
deoversvømte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde oversvømt
duhadde oversvømt
hanhadde oversvømt
vihadde oversvømt
derehadde oversvømt
dehadde oversvømt
4a. Future
jegvil/skal oversvømme
duvil/skal oversvømme
hanvil/skal oversvømme
vivil/skal oversvømme
derevil/skal oversvømme
devil/skal oversvømme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha oversvømt
duvil/skal ha oversvømt
hanvil/skal ha oversvømt
vivil/skal ha oversvømt
derevil/skal ha oversvømt
devil/skal ha oversvømt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle oversvømme
duville/skulle oversvømme
hanville/skulle oversvømme
viville/skulle oversvømme
dereville/skulle oversvømme
deville/skulle oversvømme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha oversvømt
duville/skulle ha oversvømt
hanville/skulle ha oversvømt
viville/skulle ha oversvømt
dereville/skulle ha oversvømt
deville/skulle ha oversvømt
Imperative
Affirmative
duoversvøm
viLa oss oversvømme
dereoversvøm
Negative
duikke oversvøm! (oversvøm ikke)
dereikke oversvøm! (oversvøm ikke)
Your last searches