Norwegian-Swedish translation of overtakelse

Translation of the word overtakelse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overtakelse in Swedish

overtakelse
allmenn? övertagande
Similar words

 
 

More examples
1.Oslo har fått gehør for mange av sine krav - og Akershus har nå fått gjennomslag for sitt syn på statstilskudd til fylkesveier, kompensasjon for overtakelse av folketannrøkten og ekstra innsats for sykehjemmene.
Your last searches