Norwegian-Swedish translation of overtrekk

Translation of the word overtrekk from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overtrekk in Swedish

overtrekk
beskyttende trekkverb överdra
Derived terms of overtrekk
Similar words

 
 

More examples
1.Bankene økte salærene og rentesatsene på overtrekk - og mange israelere overtrekker kontoen mot slutten av måneden for å betale regningene sine.
2.Både på grunn av utviklingen og utbredelsen av nye betalingsmidler som kredittkort og lignende, som fører til rentebelastning ved overtrekk på samme måte som direkte uttak, er et svar og en avklaring fra skattemyndighetenes side selvsagt av den aller største interesse.
3.De ellers uniformt støpte figurene har fått et tynt overtrekk av leire og en mengde individuelle detaljer er blitt påført av kunstnere før annen gangs brenning.
4.HVis vedkommende skal ta ut et større beløp enn det er dekning for på kontoen, vil han normalt samtidig sette inn penger for å hindre overtrekk.
5.Overtrekk på sko og hjelm.
6.Avdelingsdirektør Knut Endre i Den norske Bankforening sier til Aftenposten at ett av de ankepunkter Bankforeningen har, er at en kontoinnehaver i Oslo slipper tiltale ved overtrekk under en viss grense, mens et tilsvarende forhold et annet sted i landet vil bli efterforsket og tiltale eventuelt reist.
7.Byretten pekte på forholdet at kunden får utlevert nytt sjekkhefte uten at banken har sikret seg at det står et beløp på kontoen, og at det tar tid før banken reagerer når det skjer overtrekk på en konto.
8.Derfor har vi funnet det riktig å nedprioritere sjekkbedragerier, særlig når det gjelder overtrekk av egen konto.
9.Dette betyr at overtrekk av egen konto, og i en viss grad misbruk av kredittkort må henlegges.
10.Dialogen har resultert i en viss forståelse for hverandres problemer, og noen øvre grense for straffefrie overtrekk er ikke fastsatt.
11.Men samtidig vil politiet se på hva banken selv har gjort for å forhindre overtrekk av konti.
12.Tiltalen mot den 23 år gamle kvinnen lød på hele 79 tilfeller av overtrekk ved bruk av minibankautomater i Oslo, Lillehammerområdet, i Vadsø og i Alta.
Your last searches