Norwegian-Swedish translation of overvåkning

Translation of the word overvåkning from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overvåkning in Swedish

overvåkning
arbeidenoun övervakning
Synonyms for overvåkning
Similar words

 
 

More examples
1.I den tiden jeg var under overvåkning - offisielt - fra 1977 til jeg reiste til New York hadde jeg ingen kontakt med russere annet enn i rent, streng tjenestelig omgang.
2.Aksjonen vil også kunne demme opp for krav om borgervern, og redusere behovet for teknisk overvåkning, som ikke skaper noen varme i boområdene, snarere tvertimot, sa AnneLise Bakken.
3.Et annet nervesystem overvåkning av lufttrafikken er solgt til Heathrow lufthavn ved London.
4.Jeg svarte ja, men hadde ikke peiling på hva overvåkning var for noe.
5.Vi avviser resolutt all småaktig overvåkning av folk som er engasjert i skapende arbeide.
6.Vi forutså at redusert patruljering og overvåkning ville føre til økt kriminalitet.
7.Vi har invitert til et samarbeide med fiskerne om overvåkning av området.
8.Vil ikke spaning efter bilnummer kunne fortone seg som ubehagelig overvåkning for den det gjelder ?
9.å styrke internasjonale og nasjonale organisasjoner i deres kartlegging og overvåkning av ørkenspredningen, og å gi truede land hjelp til planlegging av mottiltak.
10.ASEANstatenes forslag er i overensstemmelse med FNs Kampuchearesolusjon, som krever betingelsesløs tilbaketrekning av alle Vietnams 180 000 soldater, frie valg og internasjonal overvåkning.
11.Adam Pietruszka, nestkommanderende for innenriksdepartementets" avdeling 4" - ansvarlig for overvåkning av kirken - utstyrte kidnapperne med spesielle passersedler som beskyttet dem mot alle forstyrrende inngrep fra politiet.
12.Allerede i januar opplyste FBIs daværende pressetalsmann Kelvin Shishido overfor Aftenpostens medarbeider at Treholt hadde vært under overvåkning fra det øyeblikk han satte sine ben på amerikansk jord i februar 1979.
13.Arne Treholt var under overvåkning av FBIagenter fra det øyeblikk han satte bena på amerikansk jord i februar 1979.
14.At sentralkomiteen samtidig forlangte at partiets overvåkning av den indre sikkerhet skulle tas opp til granskning, hadde klar brodd mot den ansvarlige partisekretær, General Milewski.
15.Avisen peker på nødvendigheten av å intensivere overvåkning og ha hyppigere kontroller både av fartsoverskridelser og promillekjøring.
16.Avsløringen har ført til at presidenten er satt under kontinuerlig overvåkning av ialt 800 sikkerhetsvakter.
17.Avsondring fra omgivelsene, helsetruende mangel på mat, søvn og adgang til privatliv, og konstant indoktrinering og overvåkning.
18.Bevisene for at overvåkning virkelig har funnet sted, mente han var godtgjort ved telefonmontørens observasjoner.
19.Bilistene føler seg trygge på at politiet ikke har kapasitet til overvåkning.
20.Bomben i Brighton har sannsynligvis fått det store politikorps som beskytter politikerne i Bonn til å ta en ny titt på sine rutiner, men noen skjerpet overvåkning har vi ikke merket.
21.Både de amerikanske og sovjetiske antisatellittvåpen er beregnet brukt mot satellitter i lav bane - de som brukes til militær overvåkning og værvarslingssatellitter.
22.Både sivile og uniformerte patruljer har hatt områdene under spesiell overvåkning, og det har ført til en veritabel renovasjon blant det løse og ledige klientel.
23.Børsen trapper nå selv opp sin overvåkning av markedet.
24.Carl Hugo Lund ønsker ikke å kommentere hvorvidt Statens utlendingskontors arbeide er underlagt skjerpet overvåkning fra Justisdepartementets ledelses side i forbindelse med Lunds uttalelser.
25.De får næring intravenøst, og holdes under streng overvåkning ved hjelp av moderne tekniske hjelpemidler bragt til Ullevål sykehus i anledning femlingefødselen.
26.De har derfor innledet en nitid overvåkning av sine shiaminoriteter, som dertil har fått sin politiske og økonomiske handlefrihet betydelig begrenset.
27.De norske terminalene skal benyttes ved lokalsentralene som inngår som en del av det nye britiske digitale telefonsystemet System X. Anvendelsene strekker seg fra oversikter over tellerskritt og andre informasjoner om abonnentene, utarbeidelse av statistikker og til teknisk overvåkning av nettet.
28.De nye teknikkene for overvåkning og målsøking som utvikles og utprøves er bygget på avanserte dataprogrammer, fiberoptikk, lasere og bølger av høyfrekvent lyd som kan kamufleres ved at de spres over et vidt frekvensspekter.
29.De tre bor alle i Los Angeles, hvor de har vært under konstant overvåkning den senere tid.
30.De tre bor alle i Los Angeles, hvor de har vært under konstant overvåkning den senere tid.
Your last searches