Norwegian-Swedish translation of på en måte

Translation of the word på en måte from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

på en måte in Swedish

på en måte
allmennother på ett sätt
Examples with translation
Finnes det ingen annen måte?
Similar words

 
 

More examples
1.Asbest - mineralet som kan spinne" og" Ildsprutende fjell" forteller begge om vanskelige emner, men på en måte som gjør at den ufaglærte også kan forstå.
2.Asbest - mineralet som kan spinne" og" Ildsprutende fjell" forteller begge om vanskelige emner,men på en måte som gjør at den ufaglærte også kan forstå.
3.Dermed blir troen på en måte fratatt sin mulighet til å være et korrektiv til våre erfaringer og levemåter.
4.Det hersker neppe tvil om at denne fordelingen foregår på en måte som gjør landbruksoppgjøret langt dyrere enn det burde være.
5.Konkurserklæringen vil svekke tilliten til arbeiderbevegelsens andre aviser og bedrifter hos kreditorer og leverandører på en måte som kan utløse en epidemisk avisdød", skriver han blant annet.
6.Moderne" instrumenter som synthesizere og elektriske gitarer går opp i en enhet med tradisjonelle instrumenter som strykere, piano, og storslagne kor på en måte vi ikke har hørt før.
7.Veien til Jerusalem" er på en måte en endestasjon.
8.(NTBs korrespondent) Det sovjetiske nyhetsbyrået TASS siterte mandag kveld utenriksminister Andrej Gromyko på en måte som klart kunne misforstås.
9.Alle vil sikkert forstå at det på en måte føles noe beklemmende å skulle tildele Desmond Tutu Nobels fredspris med en hvit manns hender, sa Den Norske Nobelkomiteens formann, Egil Aarvik, i sin tale i Universitetets Aula.
10.Alt jeg vil oppleve nå blir på en måte en reprise av det jeg har opplevd før, men jeg er med så lenge jeg synes det er morsomt.
11.De indiske myndigheter har opptrådt på en måte som vi ellers bare møter hos de totalitære regimer, sa NTBs sjefredaktør Ivar Johansen.
12.De indiske myndigheter har opptrådt på en måte som vi ellers bare møter hos de totalitære regimer, sier han.
13.Det blir på en måte et slags" sesongarbeide", idet de unge ikke samles ute i den kalde årstid.
14.Det er litt mer spennende med trav, du lærer på en måte å takle hesten bedre, sier hun.
15.Det er på en måte riktig å si at USA aldri spurte SaudiArabia.
16.Det er vanskelig å si, det blir på en måte som med barna dine, du er like glad i dem.
17.Det menneskesyn som her signaliseres, legger avgjørende vekt på at omgivelsene må tilrettelegge betingelsene på en måte som gjør det mulig å bli selvstendig, heter det i den fremlagte plan.
18.Det å skrive er på en måte hobbyen min.
19.Et barns navngivning er på en måte et forhold til samfunnet, og det bør gå inn som en del av samfunnets kulturelle markering, sier Fragell.
20.Fenomenet Silicon Valley viser med all tydelighet at det amerikanske samfunn, i likhet med det japanske, er innstilt på forandring og omstilling på en måte som sikrer økonomisk vekst og forsprang på vesentlige områder.
21.Friidrettssenteret skal på en måte være en videreføring av valgfagtilbudet, rettet mot ungdom i alderen 1821 år, der frafallet er stort.
22.Først traff han skøyta i akterenden, han ble på en måte skrudd vekk.
23.Han er jo også på en måte sjef for verdens største konsern.
24.Han er på en måte en lagleders forlengede arm.
25.Her argumenterer man med formaliteter på en måte som kan minne om det tyskerne gjorde under okkupasjonen.
26.Hun er en meget interessant kunstner som er altfor lite kjent - med et fantastisk lys og en forfinet, stillferdig atmosfære i bildene, sier han, og mener Asses bilder på en måte er beslektet med Hammershøis malerier fra århundreskiftet.
27.I debatten om den nye helseloven har jeg kommet i skade for å uttrykke meg på en måte som oppfattes som insinuasjon om uhederlighet hos formannen i Den norske lægeforening.
28.Jeg er blitt med min mann, men jeg er vel på en måte bare med 40 prosent.
29.Jeg er på en måte blitt utlending i Norge, sier Anne Sofie Roald.
30.Kan dette på en måte sammenlignes med utleie av videokassetter ?
Your last searches