Norwegian-Swedish translation of pågripelse

Translation of the word pågripelse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pågripelse in Swedish

pågripelse
allmenn? gripande
Similar words

 
 

More examples
1.Like lite som man kan akseptere politivold, like lite kan det aksepteres at det blir brukt livsfarlige metoder for pågripelse ved vanlige, trivielle lovovertredelser.
2.Det må jo først foreligge et efterforskningsmateriale som gir grunnlag for pågripelse og siktelse.
3.Han kom seg unna, men politiet har så godt signalement av ham at vi regner med pågripelse innen kort tid, sier Heen.
4.Like lite som man kan akseptere politivold, like lite kan det aksepteres at det blir brukt livsfarlige metoder for pågripelse ved vanlige, trivielle lovovertredelser, skrev Andenæs blant annet.
5.Men hvorfor gikk ikke politiet til pågripelse av de to ungdommene på et tidligere tidspunkt ?
6.35åringen var mistenkt for promillekjøring, og det var under pågripelse at mannen gikk løs på de to lensmannsbetjentene.
7.Bakgrunnen for at retten avsa beslutning om pågripelse var en foreløbig siktelse som overvåkningspolitiet og Riksadvokaten hadde utarbeidet.
8.Bevisbyrden i straffesaker er streng, og det må selvsagt være skjellig grunn til mistanke før en eventuell pågripelse kan finne sted.
9.Både de tre ofrene og tre overfallsmenn hadde alle vært på restaurant Hot House søndag kveld før de dro på nachspiel i leiligheten, og det er vidneutsagn fra andre som oppholdt seg i restauranten som førte til pågripelse.
10.Datatilsynet sier at opplysninger som blir registrert i forbindelse med pågripelse, og som noteres i vaktjournal eller arrestjournal, skal slettes senest en måned efter registrering.
11.De viktigste forandringene gjelder pågripelse og varetektsfengsling.
12.Den 26 år gamle bergenseren var gjest på hotellet, og først flere timer efter at mannen ble meldt, gikk politiet til pågripelse av mannen.
13.Den 34årige Medvedkova, som er gravid i femte måned, er siktet for å motsatt seg pågripelse 13. oktober, da politiet arresterte henne og andre medlemmer av gruppen under en demonstrasjon for en annen fredsaktivist som er stilt for retten, Oleg Radzinskij.
14.Det er et serviceorgan og kontrollorgan, som kan reagere med alt fra veiledning og advarsler, til pågripelse og fengsling.
15.Det er fremstilt som om efterforskningsledelsen nærmest automatisk skulle ha utferdiget siktelse og gått til pågripelse.
16.Det som registreres er kun det som faktisk har skjedd navn, fødselsdata, tidspunkt og hjemmel for pågripelse o.l., og det er kun personer som er så påvirket at de blir vurdert til ikke å kunne ta vare på seg selv som blir innbragt.
17.Det står efter forholdene bra til med politimannen som igår formiddag ble skutt i ansiktet med en gasspatron under en pågripelse i Herslebs gate i Oslo.
18.Efterforskere gjennomsøkte igår kveld parets leilighet i Skien sentrum i håp om å finne spor som kan føre til pågripelse av drapsmannen.
19.En kniv som tiltalte forsøkte å gjemme, samt observasjoner av bilen han kjørte drapsnatten, førte til pågripelse og senere tilståelse.
20.Et bra signalement av mannen og god hjelp fra publikum førte til pågripelse kort tid efter mishandlingene, sier Leif A. Lier.
21.Fire av dem satt i varetekt da begjæringen om pågripelse ble utstedt.
22.I det øyeblikk meldingen om en ny pågripelse kommer inn til hovedsekretariatet, går den direkte til den aktuelle" saksbehandleren" for vurdering.
23.Men også foreldre med akutte psykiske problemer, barn som er efterlatt alene hjemme om natten, og barn som er tilstede ved pågripelse av foreldre, er eksempler på saker de blir koblet inn i.
24.Når spanerne går til pågripelse av en person, har de fått sikre tips om at dette er en kjøper eller selger.
25.Også filmer som var tatt av de øvrige på skoleturen ble sendt efterforskerne i VestBerlin, uten at dette ga spor som førte til pågripelse av gjerningsmannen.
26.Oslo forhørsrett avsa tirsdag kjennelse for pågripelse av en 33 år gammel kelner fra Jamaica som natt til søndag skjøt ned og drepte en kollega og landsmann ombord i cruiseskipet" Song of America".
27.Politiet går nå ut med efterlysning av de to i massemedia i håp om at det vil føre til pågripelse.
28.Politiet har visse mistanker om hvem ildspåsetteren er, men har foreløbig ikke holdepunkter nok for å gå til pågripelse.
29.Polititjenestemannen ble i lengre tid truet av 21åringen og det ene skuddet ble avfyrt like over hodet på politimannen da han skulle gå til pågripelse.
30.Postverket har utlovet en belønning på 5000 kroner til den som kan gi opplysninger som fører til pågripelse av raneren.
Your last searches