Norwegian-Swedish translation of patentert

Translation of the word patentert from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

patentert in Swedish

patentert
allmenn? patenterade
Anagrams of patentert
Similar words

 
 

More examples
1.Allerede i 1967 visste vi hvordan glassmassen skulle være sammensatt for å tåle maskinoppvask, men først ti år senere fikk Holmgaard patentert sin miljøsats.
2.Dermed fikk eierne av restauranten den klare beskjed enten å bytte navn eller å bli trukket inn i en rettssak der erstatningskravet for bruk av patentert firmanavn ville lyde på 200 000 kroner.
3.Det britiske selskapet produserer fasadebekledninger og takkonstruksjoner efter en patentert metode som blant annet innebærer at sponplatene lamineres med metallfolie.
4.Det er patentert, og det er vanskelig å få til en lisensproduksjon i Norge på tross av at det er nok tremasse for papirproduksjon.
5.Hun synes å ha mer å hente" fra dypet", mens Gargantian kan antas å være den som patentert står distansen, 2400 meter.
6.Noen vil kalle det patentert tøv å sette Blue Alert så lavt.
7.Partene skal blant annet benytte en patentert Conocoteknologi som skal overføres til Hydros forskningssenter i Bergen.
8.Vingmed har gjennom et samarbeid med SINTEF og Regionalsykehuset i Trondheim utviklet og patentert en metode for hjerte / kardiagnose ved hjelp av ultralyd.
9.Anleggene vil bli basert på en ny patentert metode med fullstendig resirkulering av vannet.
10.Carling gikk løs på oppgaven og kom tilslutt frem med en konstruksjon som uten videre ble patentert på verdensbasis.
11.Den kom allerede i 1927 i sin første versjon, og ble efterhvert patentert og utviklet til en verdensartikkel, kjent av enhver som har hatt ski på bena.
12.Et nylig patentert system, utviklet av den amerikanske oppfinneren Philip Bacman, kan redusere et menneskelig legeme til fem prosent av sin opprinnelige vekt ved å fryse, pulverisere og siden vakuumtørre det.
13.For å møte spesielle krav fra Luftforsvaret, har EB implementert nye systemløsninger som innbefatter patentert spissteknologi.
14.Forbundet har allerede fått sitt eget veterankorps samt patentert emblem og presidentskap med representasjon fra troppsbefal og siste års kontingent.
15.Nevne må man også hans utrettelige arbeide med å heve pianoets klangfylde opp til det han kalte flygeltonen, noe som resulterte i et patentert tonesystem som fikk hans navn.
16.Systemet er patentert i flere land.
Your last searches