Norwegian-Swedish translation of periode

Translation of the word periode from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

periode in Swedish

periode
allmennnoun period
Synonyms for periode
Derived terms of periode
Similar words

 
 

Wiki
Periode kan ha ulike betydninger: - Periode (arkitektur) - Periode (astronomi) - Periode (fysikk) - Periode (geologi) - Periode (kjemi) - Periode (kunsthistorie) - Periode (matematikk).

More examples
1.Bofaste" lærere kunne over en trefire års periode ta lærerutdannelse kombinert med noe undervisning og få godkjent utdannelse.
2.De statsvitere som i framtida vil ta for seg den siste periode for å vurdere politiske verdivalg, vil høyst sannsynlig finne at sentrumspolitikken hadde bedre vekstmuligheter under de tidligere Arbeiderpartiregjeringer, enn etter at Sp og KrF tok plass i Willochs regjering.
3.Finn Barents" som skipet heter går rett inn i en befraktningsavtale med Norsk Hydro for en periode på fem år, med opsjon på ytterligere tre år.
4.Hvis De i en to måneders periode overhodet ikke fikk anledning til å se fjernsyn - ville De da savne dette ?
5.Min tid i denne posten går tilbake til den periode da avspenningsforventningene blomstret, fulgt av en tilintetgjørelse av Vestens avspenningsdrømmer og derefter av vestlige forsøk som enkelte nå gjennomfører med en viss desperasjon - på å gjenopplive disse drømmer...
6.Norgeshistoriens største konfeksjonsordre", nemlig bestillingen fra Forsvaret til Stormark Konfeksjonsfabrikk på Dokka om vernedrakter til 100 millioner kroner, levert over en fem års periode, omfatter bare draktene.
7.Vanskelig periode" er noe disse foreldrene har hørt utallige ganger, og de er så utmattet at de godtar det - igjen - og klamrer seg til håpet om at" perioden" snart skal gå over.
8.Vildkat" ble sluttet til operatørselskapet Norsk Hydro for en periode på to år for ca. tre uker siden.
9.(NTBNPSAP) President Hosni Mubaraks oppslutning i den egyptiske nasjonalforsamling kommende periode blir noe mindre efter at opposisjonspartiene gikk frem i søndagens valg, viser de første resultatene.
10.Unge voksne" er en egen gruppe innenfor Ungdomsforbundet og er midt inne i en periode med ungdom og arbeide på arbeidsprogrammet.
11.Akkurat nå er vi inne i en periode hvor smarte finansfolk og investorer med raske kjøp og salg leder utviklingen.
12.At den siste periode ble svak skyldtes både at våre spillere ble slitne og en" sykdom" norske ishockeyspillere generelt har.
13.At en person med full kjennskap til alle regjeringens dokumenter i en periode og med nære kunnskaper om ledende politikere og embedsmenn hele tiden har arbeidet på oppdrag av KGB, er en nasjonal tragedie, sier Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen, i en kommentar til Treholtsaken.
14.Barn, kanskje særlig større barn, med en urolig periode bak seg, trenger den stabilitet og ro som en hjemmeværende far eller mor kan gi i etableringsfasen, skriver hun.
15.Bildet er forøvrig blitt laget med data fra fire ulike Landsatsatellitter over en tiårs periode, fra 1972 til 1982.
16.Bortsett fra en periode i slutten av tredje sett og i begynnelsen av fjerde sett, var det stort sett enveiskjøring.
17.Buvikutvalget går inn for en statlig omstillings og utviklingsbevilgning for de utsatte hjørnestensbedrifter i en avgrenset periode.
18.Ca. 250 000 reiste med oss i første halvår, og det er noenlunde som i samme periode ifjor.
19.Da de ansatte ved Mor GoHjertas barnehave en periode var mye plaget av sykdom, kontaktet vi Helserådet, som mente at det neppe skyldtes ventilasjon, derimot var plagene noe som forekom mange andre steder i byen på det tidspunkt, opplyser Kari Vangsnes.
20.Da risikerer Grønland å bli uten apotek i en periode.
21.De ferdig utfylte kupongene har vært utprøvd i en periode, og erfaringene ser ut til å være gode.
22.De unge blir fast ansatt for en periode, men får betaling pr. time.
23.De var selv vitne til det første statsbesøk en fransk president avla på norsk jord, med president Fallieres besøk i 1908, men siden den gang har våre land gjennomgått en periode med krigsår, depresjon, arbeidsløshet og usikkerhet.
24.Der er helt avgjørende å ha klart for seg at Arbeiderpartiet i inneværende periode er i mindretall.
25.Det amerikanske folk har gjenvalgt en republikansk president som i sin første periode har ligget på en moderat, lett høyreorientert kurs.
26.Det er jo ikke sikkert at det selskapet som kan levere det beste anbudet for resten av 1984, også kan levere best anbud for en lengre periode, kommenterer olje og energiministeren.
27.Det het i avgjørelsen at erstatningen ble gitt for å dekke det tap som kunne sies å være en følge av omsetningssvikten i den periode da sperringene hadde stengt trafikken.
28.Det kan synes som om Statens Institutt for Alkoholforskning har sett på en noe kort periode som basis for beregning av Vinmonopolets omsetning efter innføring av lørdagsstengning, sier Arne Halvorsen.
29.Det prøvde vi i en kort periode sist høst på strekningen Oslo / Stockholm og bad samtidig passasjerene si sin mening om dette.
30.Det skyldtes en viss nedgang i interessen over en periode.
Your last searches