Norwegian-Swedish translation of planke

Translation of the word planke from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

planke in Swedish

planke
ribbenoun planka
Synonyms for planke
Derived terms of planke
Wiki
Planke er et langt, smalt og flatt trestykke som er sagd, kløyvd eller kilt ut av en tømmerstokk på langs. En planke kan være grov skurlast eller høvellast, det vil si høvlet og justert til nøyaktige mål og plane flater etter tørking.

More examples
1.Brødrene Planke så for endel år tilbake at det måtte gå an å finne frem til en rasjonell måte å håndtere alt tomgods som holdt på å oversvømme markedet.
2.Denne kapitalutvidelsen har sikret oss et finansielt grunnlag for fortsatt vekst og store investeringer i produkt og markedsutvikling, sier adm. direktør Petter Planke i Tomra Industrier A / S.
3.Etableringen i Nederland skjedde efter god kontakt og støtte fra det nederlandske utviklingsorganet OOM, sa Planke.
4.Adm. direktør Sigvard J. Kolberg i CollettMarwell Hauge A / S, fortalte om hvordan man i denne bedriften klarte å snu et underskudd til overskudd, og direktørene Petter og Tore Planke tok for seg" vekst, innovasjon og lønnsomhet".
5.Annen hver planke skal skjøtes over bærebjelken.
6.Både MonradKrohn og Planke, som representerer en bedrift som allerede har etablert et produkjsonsselskap i Nederland, understreket at de kulturelle og miljømessige betingelsene for norske etableringer i Nederland er gode.
7.De var stolte entusiastene i Røyken ; formann Finn Andersen, sekretær Finn Frostad og PRsjefen Sverre T. Planke.
8.Det er en planke han ikke våger seg utpå, iallfall ikke på lenge.
9.Det har vært en kjempejobb til nu, og gravemaskinen går stadig oppe i skogen, sa Sverre T. Planke, som fra den svenske banearkitekten fikk høre at Kjekstadbanen blir noe utenom det vanlige i Norden.
10.Direktør Petter Sv. Planke i Tomra Systems opplyste at selskapets omsetning i første halvår ligger ca. 70 prosent over nivået i samme periode ifjor.
11.ENGANG håndbygget man båtene - skar, høvlet, spikret og skrudde planke efter planke -" bordet opp" hvert enkelt skrog, pusset og elsket dem frem, sjelden mer enn en båt fra hver tegning - man" produserte" dem ikke, som det heter i våre dager da båtfremstilling er blitt ren industri.
12.Fra venstre PRsjef Sverre T. Planke, Thomas Nilsen, Anna og Erik Dønnestad og sekretæren KGK Finn Frostad.
13.Gårdens folk hadde ingen problemer med å finne de 14 000 kronene halvt skjult bak en planke like ved hovedinngangen.
14.Halvparten av de aksjene som ble utstedt i forbindelse med emisjonen gikk til utenlandske investorer, og Planke opplyser at Tomra nå har fått inn endel solide britiske institusjoner som aksjonærer.
15.Han ble slått i hodet med en meterlang planke og ble sparket da han lå på bakken.
16.Her sees direktør Petter Sv. Planke og siv. ing. Halvor Wergeland som var hovedansvarlig for utvikling av Tomras automat for retur av flaskekasser.
17.I lengdekonkurransen var det noe uvant for jentene da de måtte hoppe på planke.
18.Jeg fant !", fant brødrende Petter og Tore Planke for endel år siden frem til en moderne måte å håndtere tomgods på.
19.Jeg følte meg lettere og lettere for hver planke som tok fyr, hver rute som knustes av den voldsomme varmen.
20.Lensmannsbetjenten ble slått i hodet med en planke da han forsøkte å stanse tyvene.
21.Men her er skapt en genuin og karaktersterk helhet av det grove planke og lemmematerialet (istedenfor lerret), farve, røff, dekorativ penselføring og tegning.
22.Og da jeg ble klar over hva jeg hadde gjort, sto jeg der med et tungt trestykke i hånden, litt av en eiketres planke som var blitt skylt i land og sandslipt av brenningene.
23.Petter Planke var en nyttig mann for Tomras aksjonærer da han presenterte selskapet for finansanalytikernes forening nylig.
24.Tomradirektør Petter Sv. Planke avslutter konferansen med å se nærmere på hvordan også små og mellomstore bedrifter kan øke sin kundeverdi via høyteknologi.
25.Vi er virkelig glade idag, sa Sverre T. Planke.
26.Vi mener at de 30 millionene vi fikk inn i løpet av onsdagen, vil finansiere den veksten vi har planlagt, sier Planke.
27.Det finnes ingen planke lenger", sier fire erfarne lektorer og norskcensorer.
28.Det finnes ingen planke lenger", sier fire erfarne lektorer og norsksensorer.
29.De investeringene kommer aldri frem i investeringsstatistikken, sier Tore Planke, og minner samtidig om at penger til den type satsinger får man bedre gjennom aksjemarkedet enn gjennom lån.
30.Det er ikke noe poeng for oss å styre bedriften for maktens skyld, men fordi vi mener vi har noe å tilføre, sier Tore Planke.
Similar words

 
 

planke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) plankeplankendeplanket
Indikative
1. Present
jegplanker
duplanker
hanplanker
viplanker
dereplanker
deplanker
8. Perfect
jeghar planket
duhar planket
hanhar planket
vihar planket
derehar planket
dehar planket
2. Imperfect
jegplanket
duplanket
hanplanket
viplanket
dereplanket
deplanket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde planket
duhadde planket
hanhadde planket
vihadde planket
derehadde planket
dehadde planket
4a. Future
jegvil/skal planke
duvil/skal planke
hanvil/skal planke
vivil/skal planke
derevil/skal planke
devil/skal planke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha planket
duvil/skal ha planket
hanvil/skal ha planket
vivil/skal ha planket
derevil/skal ha planket
devil/skal ha planket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle planke
duville/skulle planke
hanville/skulle planke
viville/skulle planke
dereville/skulle planke
deville/skulle planke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha planket
duville/skulle ha planket
hanville/skulle ha planket
viville/skulle ha planket
dereville/skulle ha planket
deville/skulle ha planket
Imperative
Affirmative
duplank
viLa oss planke
dereplank
Negative
duikke plank! (plank ikke)
dereikke plank! (plank ikke)
Your last searches