Norwegian-Swedish translation of plansje

Translation of the word plansje from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

plansje in Swedish

plansje
allmenn? diagram
Synonyms for plansje
Similar words

 
 

Wiki
Plansje er en grafisk plate eller klisjé som brukes til å trykke bilder fra, eller et avtrykk fra en slik trykkplate. Ordet brukes også om en helsides illustrasjon som er trykt for seg i en bok. Plansjer ble særlig utbredt da litografi-teknikken ble utviklet på 1800-tallet og en kunne trykke store opplag av fargetegninger på en billigere måte enn tidligere.

More examples
1.Bortsett fra en plansje på veggen, er det ikke mye i dette rommet som forteller at vi er på et bryggeri.
2.Det var ifjor høst de tolv redaksjonistmedlemmer i det pasifistiske organ" Ikkevold" offentliggjorde en slags plansje over hemmelige, militære installasjoner i Norge.
3.En plansje på kartet viser verdens religioner og kulturer.
4.Her vises blant annet en over fire meter lang collage og en plansje med tekst og fotos som illustrerer Benny Motzfeldts spesielle arbeidsmåte.
5.Overlege Jan Presthus ved Nevrologisk avdeling på Ullevål Sykehus, viser her en plansje over typiske Parkinsonpasienter.
6.Til gjengjeld sender hun med ham en plansje over sine erogene soner, så han kan studere dem til neste gang.
7.På gårsdagens pressekonferanse presenterte Sagaledelsen en plansje som blant annet viser utviklingen i selskapets oljepris.
8.På veggen en plansje med ingredienser fra matterapien, bl.a. hjorte og antilopehorn, sopp og sommerfugllarver.
Your last searches