Norwegian-Swedish translation of plapre

Translation of the word plapre from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

plapre in Swedish

plapre
allmennverb pladdra
Synonyms for plapre
Derived terms of plapre
More examples
1.Det har gitt kunstnere mulighet til å stå frem med noe meningsfylt - på en måte har det gitt dem mot til å si noe annet enn å plapre om seg selv.
2.Snekkerne ble holdt innesperret fordi de kunne plapre om kartet til uvedkomne utenfor hovedkvarteret.
3.Vi kan snart plapre en slags engelsk alle sammen, det vil vel nærmest si et sprog med amerikanske ingredienser fra bl.a. et fjernsyn som sender så masse USAgreier at vi ikke kan unngå å bli forfalne til visse avarter av Dronningens engelsk.
4.De eneste hun kunne tenke seg å låne av, kjente Halvor like godt som de kjente henne, og hvem kunne garantere at de ikke ville plapre. pengeskapet fantes mer enn det hun trengte, og nøkkel hadde hun.
5.Man skal ikke tankeløst plapre ut med ethvert problem.
Similar words

 
 

plapre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) plapreplaprendeplapret
Indikative
1. Present
jegplaprer
duplaprer
hanplaprer
viplaprer
dereplaprer
deplaprer
8. Perfect
jeghar plapret
duhar plapret
hanhar plapret
vihar plapret
derehar plapret
dehar plapret
2. Imperfect
jegplapret
duplapret
hanplapret
viplapret
dereplapret
deplapret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde plapret
duhadde plapret
hanhadde plapret
vihadde plapret
derehadde plapret
dehadde plapret
4a. Future
jegvil/skal plapre
duvil/skal plapre
hanvil/skal plapre
vivil/skal plapre
derevil/skal plapre
devil/skal plapre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha plapret
duvil/skal ha plapret
hanvil/skal ha plapret
vivil/skal ha plapret
derevil/skal ha plapret
devil/skal ha plapret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle plapre
duville/skulle plapre
hanville/skulle plapre
viville/skulle plapre
dereville/skulle plapre
deville/skulle plapre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha plapret
duville/skulle ha plapret
hanville/skulle ha plapret
viville/skulle ha plapret
dereville/skulle ha plapret
deville/skulle ha plapret
Imperative
Affirmative
duplapr
viLa oss plapre
dereplapr
Negative
duikke plapr! (plapr ikke)
dereikke plapr! (plapr ikke)
Your last searches