Norwegian-Swedish translation of plystre

Translation of the word plystre from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

plystre in Swedish

plystre
instrumentverb vissla
Synonyms for plystre
More examples
1.Snekkeren som sluttet å plystre".
2.14 dager til tre uker efter at strupehodet er fjernet, kan protesen settes på plass, og pasienten står opp av sengen og kan snakke - nesten like godt som før, plystre, synge - ja, har til og med beholdt dialekten sin.
3.Bare fordi vi vanligvis ser dem på langt hold og hører dem plystre og bære seg.
4.Der har de både hatt besøk av" Snekkeren som sluttet å plystre" og" Første gang Eva døde" iår, i tillegg til" Den blå dragen" av og med Cirkus Fantasticus.
5.Og setter seg med sitt elektroniske orgel, som en fantomMyllargut og lar panfløyter plystre fordommer en lang marsj.
6.Plystre gjør de imidlertid, og det til gagns.
7.Du må ikke plystre", - det var ett av de mange bud og forbud som hovedpersonen i Odd Kvaal Pedersens tiende og sist utkomne bok husket fra sin oppvekst i et pietistisk miljø.
8.Om 50 år vil alle plystre mine melodier".
9.Snekkern har slutta å plystre" er en ung gutts monolog, om familieproblemer.
10.Aspektet" oppsøkende teater" ble dekket av Solgård og Kim Fangen med" Snekkeren som slutta å plystre", igjen et enmannsteater, denne gang av svensk opphav, forestillingen går stadig, som spesielt tilrettelagt ungdomsteater.
11.Den hadde under Stavanger Festdager premiere på to enaktere, Tennessee Williams" Huset skal rives" og" Snekkern har slutta å plystre" av Leif Sundberg og Pierre Dahlender.
12.Den kan plystre de første strofene av Marseillaisen, hvilket i og for seg er uskyldig tidsfordriv.
13.Dertil kan den plystre som en innkommende granat, hvilket har skapt problemer iblant, når nykomlinger fryktsomt har dukket ned under nærmeste bord i baren eller resepsjonen.
14.Jeg er mest lei for at jeg ikke kan plystre lenger.
15.Jubilanten selv vokste opp i Kragerø, og selv om han der sannsynligvis fikk lov til å plystre, så var det vel ingen mangel på menneskelagede forbud og påbud der heller.
16.Men jeg kan ikke plystre i det hele tatt !
17.Når vi så ikke finner, f.eks nøkleknippet som brikken er festet til - er det bare å plystre.
18.På den annen side kan det like godt tenkes at det finnes personer som ønsker å tilegne seg hovedmotivet i Wagners opera" Tannhäuser" fordi de mer eller mindre bevisst ønsker å kunne plystre det for seg selv eller andre en gang i nær eller fjern fremtid - uten å ta hensyn til om NRKs programledelse eventuelt definerer opera som underholdning.
Similar words

 
 

plystre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) plystreplystrendeplystret
Indikative
1. Present
jegplystrer
duplystrer
hanplystrer
viplystrer
dereplystrer
deplystrer
8. Perfect
jeghar plystret
duhar plystret
hanhar plystret
vihar plystret
derehar plystret
dehar plystret
2. Imperfect
jegplystret
duplystret
hanplystret
viplystret
dereplystret
deplystret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde plystret
duhadde plystret
hanhadde plystret
vihadde plystret
derehadde plystret
dehadde plystret
4a. Future
jegvil/skal plystre
duvil/skal plystre
hanvil/skal plystre
vivil/skal plystre
derevil/skal plystre
devil/skal plystre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha plystret
duvil/skal ha plystret
hanvil/skal ha plystret
vivil/skal ha plystret
derevil/skal ha plystret
devil/skal ha plystret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle plystre
duville/skulle plystre
hanville/skulle plystre
viville/skulle plystre
dereville/skulle plystre
deville/skulle plystre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha plystret
duville/skulle ha plystret
hanville/skulle ha plystret
viville/skulle ha plystret
dereville/skulle ha plystret
deville/skulle ha plystret
Imperative
Affirmative
duplystr
viLa oss plystre
dereplystr
Negative
duikke plystr! (plystr ikke)
dereikke plystr! (plystr ikke)
Your last searches