Norwegian-Swedish translation of poengtert

Translation of the word poengtert from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

poengtert in Swedish

poengtert
allmenn? pekade
Similar words

 
 

More examples
1.Det er i den foreliggende sak sterkt poengtert at det er samenes stilling i samfunnet som ligger til grunn for militærnektingen.
2.Alle bildene har stått på Dagbladets tredjeside, alle bildene er fra Oslo, og alle er fokusert og bevisst poengtert av Sverre Heiberg, ofte skarpt kritiske, men også fulle av kjærlighet til byen.
3.Behovet for en demping av fartsnivået ble sterkt poengtert i slutten av 1970årene.
4.DETTE siste er gang på gang blitt poengtert overfor storting og regjering, uten at man foreløbig har fått gjennomslag for en nødvendig revurdering av tilskuddsordningene.
5.De sterke historiske bånd mellom Norge og Yorkdistriktet ble poengtert under seremonien i det ærverdige Kings Mansion i York.
6.Dette ble gjentatte ganger poengtert av den 37 år gamle Per Busk, som av påtalemyndigheten anses som hovedmannen bak bråket, og en 22 år gammel trønder som er tiltalt for ruteknusing nærmest på egen hånd.
7.Dette ble poengtert av Høyres formann Erling Norvik i et foredrag i Alta igår, hvor han understreket at begrunnelsen for skattelettelsene nettopp er behovet for å få skikk på økonomien, dempe prisstigningen og styrke sysselsettingen.
8.Dette til tross for at SovjetUnionen hele tiden har poengtert at vennskapslekene ikke var alternative olympiske leker.
9.Ellers må de solistiske enkeltinnslagene vike for helheten, subtilt og orientalsk poengtert med" The Dragon And The Samurai", andre ganger eksklusiv, som en lavmælt samtale musikere imellom.
10.Ensidig kan momenter som taler for domfellelse bli poengtert.
11.Et symfonisk forløp der momentene ble satt inn i sammenhenger, avveiet og poengtert slik at det ble avdekket strukturer der det både fantes store linjer og perspektiver, og små nyanser og iørefallende detaljer.
12.FORMENNENE i Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, Kjell Magne Bondevik og Johan J. Jakobsen, har gjentatte ganger poengtert at hovedoppgaven for en borgerlig regjering er å dempe inflasjonen og den særnorske omkostningsutvikling.
13.Forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsen har tidligere poengtert at arbeidet med forenkling må sees i sammenheng med andre tiltak som Regjeringen har satt igang.
14.Fra OBOS blir det poengtert at det ikke er OBOS som har dårlig tid med å komme frem til et forhandlingsresultat for å få satt i gang salgsprosessen.
15.Fremstillingen av Schweigaard som teoretisk sosialøkonom er poengtert og dekkende.
16.Gøril Eie, Yo Sakai, Sissel Westnes, Arne Fagerholt, Alejandro Meza og Erik Viudes presenterer løyerne med poengtert humoristisk snert.
17.Han er den samme muntlig som skriftlig ; kort og poengtert.
18.Haugstvedt har hele tiden poengtert at vi ønsker å selge norsk utstyr både til norske skip og til andre skip som bygges ved koreanske verft.
19.I en perspektivartikkel i Aftenposten sist lørdag ga stortingsrepresentant Svein Alsaker, som selv har flere års praksis som statsadvokat, en poengtert og meget treffende beskrivelse av noe av det som ligger til grunn for dagens manglende rettsbeskyttelse.
20.I protokollen blir det poengtert at å dempe pris og omkostningsveksten blir et avgjørende hensyn ved utformingen av finanspolitikken og kredittpolitikken.
21.Men i en poengtert og velskrevet journalistisk fremstilling skisserer Norland visse sentrale utviklingslinjer i Oslo Høyres virksomhet, like fra den første mønstring som fant sted 10. oktober 1884, da 2300 mennesker møtte opp i gymnastikksalen på Festningen for å vedta at hovedstaden skulle få en konservativ forening.
22.Nødvendigheten av et fortsatt nært samarbeide med Norges vestlige allierte for å sikre fred, sikkerhet og gjensidig nedrustning, vil utvilsomt bli poengtert også under årets landsmøte.
23.Og i en poengtert og stilisert bilderytme forsøker Forman å følge musikken og lykkes langt på vei.
24.Også kuppelformen gir efterklang til Nationaltheatrets volumer i en utformning som Riksantikvaren anerkjennende kaller" poengtert... i forhold til teaterbygningens rike formsprog".
25.Om halsen bæres en stivt satinskjerf, som skjuler høyhalset genserkjole under med naturlige skuldre, poengtert midje (med belte) og trangt skjørt.
26.SOSIALMINISTEREN har nå også poengtert dette, som vi for vår del har tillatt oss å påpeke en rekke ganger.
27.VI går ut fra at dette siste vil bli ytterligere poengtert efterhvert som den store styrkeprøven nærmer seg.
28.Det viktigste for oss er å få poengtert at det er ikke nok å si om og om igjen" elevenes deltagelse og medbestemmelse - elevene skal være med å planlegge, elevene skal ta ansvar - elevene skal - skal skal".
29.I slike tilfeller er ikke saksbehandleren lenger uavhengig, og heri ligger det en fare som kanskje ikke blir poengtert sterkt nok overfor forvalterne, mener advokat Os.
30.Behovet for en fast sikkerhetspolitisk kurs ble poengtert av Norvik.
Your last searches