Norwegian-Swedish translation of pogrom

Translation of the word pogrom from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pogrom in Swedish

pogrom
bruddnoun pogrom
Synonyms for pogrom
Similar words

 
 

Wiki
Pogrom, et [pogro'm]. Kommer fra russisk (??????) og betyr generelt ødeleggelse, av verbet gråmítj (= å ødelegge, knuse). Man bruker vanligvis ordet om ødeleggelser rettet mot jødisk liv og eiendom.

More examples
1.Hos Danilo Kis er der en lærd jøde hvis bibliotek undet en pogrom på 1300tallet blir rasert.
Your last searches