Norwegian-Swedish translation of polio

Translation of the word polio from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

polio in Swedish

polio
medisinnoun polio
Similar words

 
 

More examples
1.Dersom de ekstreme gruppene hadde fått det slik de ønsket, ville folk idag fremdeles ha lidd av rabies, og vi ville ikke ha hatt vaksine mot polio, difteri og meslinger, legger han til.
2.Barn og voksne rammes ofte av tuberkulose, videre er diare, hudinfeksjoner, forkjølelse og hoste, foruten polio, vanlig blant barn.
3.Elling hadde hatt polio, var ungkar og bodde hjemme her på Nordre Storruste.
4.I 1954 het løpet Polio Cup og vinneren, Norse, fikk 60 000 kroner, hvilket var fire ganger det Derbyvinneren fikk.
5.Man oppfordrer derfor nå også voksne som av en eller annen grunn ikke tidligere er blitt vaksinert mot polio, om så snart som mulig å sørge for at de blir vaksinert.
6.Men ikke av polio.
7.Mest påtagelig er hevingen av helsestandarden, spesielt ser kampen mot polio langt på vei ut til å være vunnet.
8.Polio er fortsatt en sykdom i vekst i Somalia, og mangeårig krig skaper nye invalider hvert år.
9.Siden han ble rammet av polio som 16åring, har Birkelund vært avhengig av rullestolen.
10.Siste tilfelle av polio i Finland før de man oppdaget nå, skriver seg fra 1964.
11.To nye sikre tilfeller av polio i tillegg til de to tidligere oppdagede er blitt påvist i Finland.
12.Jeg har lovet å gi en million dollar til den som måtte finne en kreftkur som kan gi de samme resultater som polio vaksinen ga.
13.Jeg måtte selv fortelle en bedriftslege hva polio er, som man uttrykker det.
14.Jeg sliter med gammel polio, og et opphold i Syden gjør underverker.
15.Barna skulle vaksineres mot stivkrampe, difteri, kikhoste, meslinger og polio.
16.Dr. Albert Sabin, oppfinneren av oralvaksinen mot polio, med et av barna som ble vaksinert under gårsdagens våpenhvile i El Salvador.
17.Mange barn i utviklingslandene dør fortsatt tragisk av seks sykdommer : meslinger, kikhoste, tuberkulose, polio, difteri og tetanus (stivkrampe).
18.Noen er blinde, mens andre er rammet av polio, cerebral parese eller amputasjoner.
19.Roosevelt, som led av polio, døde bare to måneder efter Jaltakonferansen.
20.Salk utvikler vaksine mot polio.
21.Skadegruppene utgjør både amputerte, paraplegikere, polio og enkelte CPrammede, sammenfattet i bevegelseshemmede.
Your last searches