Norwegian-Swedish translation of polsk

Translation of the word polsk from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

polsk in Swedish

polsk
allmennadjective polsk
Similar words

 
 

Wiki
Polsk kan også referere til Polen og polakker. Polsk (j?zyk polski, polszczyzna) er det offisielle språket i Polen. Språket er det fremste i den lekhitiske grenen av de vestslaviske språkene.

More examples
1.Monika WilkoszOhldieck kombinerer et utradisjonelt materialvalg med tradisjoner fra polsk billedvev.
2.De hevdet før suspensjonen av Forfatterforeningen at myndighetene ikke ville våge å gå til dette skritt, som innebærer et brudd med polsk historie.
3.Det gjør det da heller ikke lett å lese polsk litteratur ihvertfall ikke i utlandet.
4.Det var kommet så langt, sa en gammel polsk journalist, - at leserne ikke engang trodde oss da vi skrev sannheten.
5.En av spekulasjonene som ble fremsatt var at ubåten ble geleidet ut av norsk farvann og at den var polsk ?
6.Karol Szymanowski er Chopins verdige efterfølger i polsk musikk, og hans verker danner forutsetningen for Lutoslawskis og Pendereckis senere innsats.
7.Med andre ord kan Deres egen og polsk litteraturs ubestridelige popularitet i Vesten skyldes en misforståelse.
8.Men polsk litteratur er da utgitt også før den siste tids begivenheter.
9.Polsk medlemskap i IMF kan på lengre sikt få betydning for landets gjeld til eksportland fordi Polen i IMF igjen vil få tilgang på lån som det ellers ikke får, men man må ikke overvurdere betydningen, sier Kringstad.
10.Selv om en egen polsk løsning må finnes uten maktkamp, må vi stille visse betingelser.
11.Vi er vant til å være syndebukkene i polsk økonomi.
12.192 polakker har hoppet av fra et polsk turistskip under et anløp i Hamburg.
13.2. august møter de 27 andre jusstudenter fra hele Europa og NordAmerika på et internasjonalt folkerettsseminar, som arrangeres av det internasjonale Røde Kors i samarbeide med polsk Røde Kors.
14.23åringen kunne bare polsk, men" Berge Helene" hadde fremdeles polske garantiingeniører ombord som kunne være tolk.
15.33åringen, som senest for noen uker siden ble europeisk mester i styrkeløft i Fredrikstad, innrømmet at han i forbindelse med et internasjonalt styrkeløftstevne i Gdansk i Polen i juli 1981 kjøpte anabole steroider og andre forbudte legemidler fra en polsk vektløfter for 2000 kroner.
16.68 prosent av polakkene - og 81 prosent på landsbygda - går til kirken om søndagene, fremgår det av en offisiell undersøkelse som er omtalt i polsk presse.
17.Aktivister ble anklaget for å ha motsatt seg" alt som er polsk og sosialistisk", og det ble advart om at demonstranter vil bli spredt av sikkerhetsstyrkene.
18.Aktor påsto at han hadde brukt hundretusener av dollar til å opprettholde sitt luksuriøse levesett mens han var sjef for polsk fjernsyn.
19.Ambassaden sa på sin side at" ingen personer med polsk pass" er blant dem som krever utreise.
20.Anklagepunktene mot Nowakowski må antas å ha sammenheng med hans kontakt med polske emigranter, og det at deler av hans kritiske produksjoner er blitt lest opp i vestlige radiostasjoner som kringkaster sendinger på polsk i Polen.
21.Antallet av fullblodsarabere - nærmere 200, hvorav 30 prosent av ren" polsk avstamning" - er nok relativt beskjedent, men det er mange av virkelig god kvalitet, sier RømckeMoe.
22.Artikkelforfatteren gir en personlig skildring av Dag Halvorsen, hvor han betegner ham som en polyglott som taler ti sprog, blant dem polsk.
23.At det foregår ting i Polen også utenfor det politiske plan er ikke nettopp noen nyhet, men det er like fullt en god ide av Radioteatret å minne oss om det ved å gjøre november til polsk radioteatermåned.
24.Bare et åpnere forhold til VestTyskland kan på lengre sikt skape en stabil indre situasjon i DDR - og hindre omveltninger av polsk format.
25.Bernardis tale ble oversatt til polsk via store høyttalere, og under talen heiste en gruppe pilegrimer et storte amerikansk flagg og det røde og hvite banneret til Solidaritet.
26.Best er en epilog av den emigrerte polske filmkunstner Wajda, som maner frem et polsk perspektiv anno 1990.
27.Betalingssituasjonen på polsk side har bedret seg betydelig.
28.Blant annet gikk et polsk skip inn til Oslo natt til mandag i mørke, uten los.
29.Britisk kull koster nå i gjennomsnitt 490 kroner pr. tonn, mens sydafrikansk og australsk, amerikansk og polsk kull kan leveres i Strorbitannia for 355 kroner pr. tonn.
30.De 550 000 ansatte i privatbedriftene dekker idag nesten halvparten av behovet på tjenestesektoren, sier en polsk avis.
Your last searches