Norwegian-Swedish translation of portefølje

Translation of the word portefølje from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

portefølje in Swedish

portefølje
allmennnoun portfölj
Synonyms for portefølje
Similar words

 
 

Wiki
Portefølje er egentlig en dokument- eller brevmappe med lås, men ordet brukes oftest i overført betydning. Formen portfolio brukes også, men da gjerne i forbindelse med arbeidsprøver fra grafiske designere, fotografer, illustratører og andre. Innen økonomi og finans betegner portefølje ei samling av verdipapirer, for eksempel beholdninga av aksjer i en bank eller forsikringer i et forsikringsselskap.

More examples
1.For den del av Industrifondets portefølje som efter planen skal tilbys investorer, ønsker vi fortrinnsvis norske investorer som kan tilføre selskapet ekspertise, enten det gjelder finansieringssiden, markedsføring eller teknologi, slik at de nye eierne kan være med på å utvikle selskapet videre, sier Holter.
2.Idag består vår portefølje av relativt konvensjonelle selskaper, men vi regner med en større og større vridning over mot teknologiinvesteringer.
3.Megleren må bare få kunnskap om transaksjoner som er gjort gjennom ham, og ikke hele investors portefølje, skriver aksjefondene.
4.Vi sitter for tiden på en portefølje vi er forholdsvis tilfreds med.
5.Aksjefondet Avanses portefølje består i øyeblikket vesentlig av industriaksjer.
6.Aksjekapitalen er stort sett portefølje.
7.Allan Henricse, leder for det største partiet i de farvedes kammer, og Amichand Rajbansi fra Det indiske nasjonale folkepartiet, ble begge utnevnt til ministre uten portefølje.
8.Avisen skriver at det bør knyttes en statsråd uten portefølje til statsministerens kontor.
9.Banken har ikke en stor portefølje med norske klienter og har idag knapt utlån til norske bedrifter.
10.De utenlandske selskaper har fått redusert sin portefølje i Norge fra fem til en prosent over samme tidsrom.
11.Dette er bakgrunnen for at GARD bare holder cirka 18 prosent av den totale portefølje i norske kroner.
12.Drexel kommer hver måned med det man kaller en" anbefalt internasjonal portefølje".
13.En så sterkt konsentrasjon av arbeidsplasser som den på Mastemyr skaffer dessuten meglerne en" god portefølje" av tjenester som følger av at folk både slutter og begynner i på de store arbeidsplassene.
14.Firmaet, som holder til i eget bygg på Grorud, omsetter skrive og tegneartikler og har flere verdenskjente navn i sin portefølje.
15.Fondet holder nå mindre enn ti prosent av sin portefølje i kontanter.
16.For ordens skyld har jeg gått gjennom 100 tilfeldige lån fra vår portefølje.
17.Fremtredende aksjer i KVeksts portefølje er Norgas, som har økt med 16 prosent i denne måned, Elkem opp 13 prosent og Norcem opp 10 prosent.
18.Før 50,2 prosent av aksjene i det britiske televerk (BT) legges ut tirsdag er interessen så stor at bare småinvestorer kan regne med å få den ønskede portefølje til 14,05 kroner (130 pence) pr. aksje.
19.Han fortsatte imidlertid som minister uten portefølje, og efter valget i sommer ble han utpekt til handels og industriminister.
20.Han legger til at visse kretser innen Oslo Taxiforening har ergret seg over at Bærumdrosjene har bygget seg opp en portefølje av returkjøring.
21.Han regner med at selskapets portefølje vil se helt anderledes ut om noen år enn det den gjør idag.
22.I 1933 ble han offisielt" stedfortreder" i partiet, så minister uten portefølje - men aldri stedfortreder i statsapparatet.
23.I City har enkelte større investorer, som pensjonsfond, boikottet salget av Reuters Baksjer fordi en slik portefølje aldri vil kunne gi noen avgjørende innflydelse på informasjonsbedriftens virksomhet, på grunn av Baksjenes begrensede stemmerettigheter.
24.I februar 1983 gikk han av som forsvarsminister, men fortsatte i regjeringen som minister uten portefølje.
25.I og med at HellyHansenaksjen har sunket i verdi siden handelen ble inngått, har Nora betalt endel millioner kroner mer enn de nå hadde behøvet for den portefølje konsernet har skaffet seg i Mossselskapet.
26.I tillegg til å ta kursgevinster på 69 millioner kroner har gruppen urealiserte gevinster på mer enn 200 millioner kroner i sin portefølje.
27.I utgangspunktet anbefaler Drexel sine kunder å øke sine utenlandske investeringer til halvparten av deres samlede portefølje.
28.Interessant er det å merke seg at Kuwait systematisk har bygget opp en portefølje av utenlandsinvesteringer så stor at landet nå i praksis kan sies å ha gjort seg uavhengig av oljeinntekten.
29.Intet tyder imidlertid på at Thatcher vil kunngjøre noen økonomisk kursendring i sin avslutningstale i Brighton fredag, men det er klart at hennes nye minister uten portefølje, David Young, nå vil få i spesialoppdrag å se på utdannelses, opplærings og sysselsettingsprogrammer for 1418åringer.
30.Investeringene i skip og offshore utgjør hovedtyngden av selskapets portefølje med nesten halvparten av nettoverdien og nærmere 2 / 3 av bruttoverdien.
Your last searches