Norwegian-Swedish translation of post

Translation of the word post from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

post in Swedish

post
korrespondensnoun post
Synonyms for post
Derived terms of post
Similar words

 
 

Wiki
Post har flere betydninger: - Post er brev eller pakker sendt med postvesenet. - I jakt er en post det sted en jeger blir plassert og hvorfra viltet deretter må skytes. Se jaktpost. - For friluftsfolk som eksempelvis en speider eller en orienteringsløper er en post det sted en gjenstand eller en oppgave plasseres og som man søker etter.

More examples
1.Det er ikke arabisk terrorisme som er noen trusel mot det israelske samfunn - men våre egne terrorister", skrev en av Israels fremste utenrikskorrespondenter, Menahem Horovitz i Jerusalem Post nylig.
2.God pust med post !" skal du si til deg selv, Anderson !
3.Ifølge avisen Washington Post skal president Alfonsin ha antydet at en sivil domstol bør overta saken mot de 12.
4.Nettoinntekt av egen bolig" - post 12 på selvangivelsen - fortoner seg nok som litt av et mysterium for mange skatteydere.
5.(UPI) Det er ikke alltid lett å sortere post i den amerikanske delstaten Maine.
6.Ukeslutt" er meget populær, en post som har slått an.
7.De som hadde en slik avtale fra før, kan også nå gå direkte til det stedlige postkontor og hente ut viktig post, opplyser han.
8.Den ene måneden har man slått til mot svenske brev adressert til f. eks. Chicago og neste måned mot post som skal til Boston, sier han.
9.Dere skal få all den tid dere trenger til å kommentere hver eneste post i regnskapet, forsikret Roger Peretz.
10.Det er ikke alltid slik at libaneserne respekterer papirene mine, men vanligvis går det greit, enten det som nå er slik at jeg må opp med vann, eller at det er post og reservedeler til systemer som ikke fungerer, sier Hagenlund.
11.Det er vel bare naturlig at folk venter med å sende post når de vet at den likevel ikke kommer frem, sier Hovelsrud.
12.Det kommer ingen post til eller fra departementene.
13.Egentlig ikke, for det meste har gått pr. post.
14.En ikke ubetydelig del av investeringene er rettet mot nyintroduserte selskaper og det er forøvrig kjøpt en større post i Borregaard, opplyses det.
15.En ny meningsmåling foretatt av Washington Post og TVselskapet ABC gir Reagan en ledelse på 14 prosent, eller fire prosent mindre enn i den måling som ble offentliggjort søndag.
16.Enhver funksjonær i innenriksdepartementet, påtalemyndigheten og i en høy post vil bli straffet i henhold til loven hvis han blir funnet skyldig, fremholdt han.
17.Et av forslagene går ut på at en post på 28 senger på Legevakten omdisponeres fra kirurgi til avlastningspost for pasienter som trenger akutt innleggelse.
18.Foreløbig er det til hjelp ved sortering av post utenbys, og også i Oslo.
19.Hamar omfattes ikke av streiken, og all post sorteres og sendes dit også fra de fem byene som ikke har postombæring.
20.Han er en John Wayne plassert på en post som ville passet en Henry Kissinger bedre.
21.Hovedproblemet ligger i en amerikansk klausul om at all post til og fra USA skal sendes med amerikanske fly, uttaler redaktør Bjørn Storberget i Postdirektoratet.
22.Hvorfor vil man hindre at det legges opp til en post for postvotering ?
23.I øyeblikket er vi i en interessant og komfortabel situasjon, sier han om Investas post i Norcem.
24.Jeg bommet litt på første post og tapte nok noen sekunder der, sa Tore Sagvolden da mesterskapet var klart.
25.Jeg hadde sittet på post i totre timer.
26.Kjempegøy, sa de av barna som Aftenposten møtte ved en post inne i skogen, altså ikke langs en sti.
27.Kutt da heller ut et par av disse kassene, som står i bakgater hvor få ferdes, sier Anderson til Bysiden" post festum".
28.Men hvordan klarer byråkratiet seg, når det ikke kan få skrevet brev og ikke kan sende post ?
29.Nei, jeg har hatt et par sløve bommer både på 6. og 8. post, sa Ringsakerjenta.
30.Nei, vi gjør ikke noe spesielt for dem, sier hun, og fremholder at de i hvert fall ikke synes i egen post på kulturbudsjettet.
Your last searches