Norwegian-Swedish translation of postboks

Translation of the word postboks from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

postboks in Swedish

postboks
postnoun postbox
Similar words

 
 

Wiki
Postboks er en personlig og stasjonær postkasse til utleie hos postvesenet. Leietaker blir tildelt en boks med tilhørende nøkkel og unikt nummer. Bruk av postboks muliggjør forsendelse av post til mottakere som ønsker å anonymisere sin identitet.

More examples
1.Jeg har satt opp en postboks.
2.Postboks 4711, Gamlebyen, Oslo 1 !
3.A / S Nidelv Boat, Postboks 10, 4883 Bjorbekk.
4.A/S Nidelv Boat, Postboks 10, 4883 Bjorbekk.
5.Adressen er AMagasinet, postboks 1178 Sentrum, 0107 Oslo 1, og fristen er 15. november.
6.Ali Craft A / S, Postboks 12, 4801 Arendal.
7.Ali Craft A/S, Postboks 12, 4801 Arendal.
8.Alicraft A / S, Postboks 12, 4801 Arendal.
9.Alicraft A/S, Postboks 12, 4801 Arendal.
10.Alpin & Marin, Postboks 269, Sentrum, Oslo 1.
11.Alpin & Marin, Postboks 269 Sentrum, Oslo 1.
12.Alpin & Marine, Postboks 269, Sentrum, Oslo 1.
13.Antarktisk Post, Norsk Polarinstitutt, Postboks 158, 1330 Oslo Lufthavn.
14.Barneombudet, Postboks 4321, Oslo 4.
15.Blanketten kan fåes ved henvendelse til Min Hobby 1984, Postboks 23, Slemdal 0321 Oslo 3.
16.Brevet fra politiet til postkontoret havnet ved en feiltagelse i journalistens egen postboks.
17.Brosjyren er utgitt av voksenopplæringsavdelingen i Kirke og undervisningsdepartementet i samarbeide med Statens Informasjonstjeneste, og kan bestilles ved Trykksakekspedisjonen, postboks 8169, Dep. Oslo 1.
18.Da anmeldelsene begynte å strømme inn fra fjern og nær, valgte politiet å sperre disponentens postboks i Eidsvoll.
19.De som er interessert i organisasjonen kan skrive til postboks 168, 1310 Blommenholm.
20.De som ønsker å bestille lodder a kr. 10 kan skrive til Norges Krigsseilerforbund, Postboks 144, Sentrum, Oslo 1 og sende penger over postgirokonto 2 12 95 26.
21.De to siste tallene forteller om posten skal til et postkontor, en postboks eller en vanlig adresse.
22.Det er ennå fire måneder igjen, men Moldearrangørene har postboks 261.
23.Det innebærer at post til kunder med postboks blir distribuert idag.
24.Drammensvn. 158, Postboks 196 Skøyen, Oslo 2.
25.Fengselsdirektør Atle Forbord og Fengselsstyret mente at kvinnen fungerte som" postboks" for en langtidsfange som hadde vært" aktiv i å organisere aksjoner i fengselet".
26.Flere opplysninger kan du få fra DNT, Postboks 1963, Vika, 0125 Oslo 1.
27.Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til YFUNorge, Postboks 5297 Majorstua, 0303 Oslo 3 eller telefon (02) 69 15 22.
28.Forholdet ble mer problematisk da det viste seg at AKP betjente postboks og bankkonto i Oslo for en av motstandsorganisasjonene.
29.Forslagene kan sendes til Karnevalskomiteen, Postboks 6717, St. Olavs plass, Oslo 1.
30.Gruppen som arbeider med bønnedagen, tar imot henvendelser i postboks 7062 i Homansbyen fra menigheter og andre som ønsker programmet tilsendt.
Your last searches