Norwegian-Swedish translation of poster

Translation of the word poster from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

poster in Swedish

poster
fotografinoun poster
Synonyms for poster
Derived terms of poster
Anagrams of poster
Similar words

 
 

More examples
1.LØRdagsrevyen" derimot hevdet seg på kveldens meny - tett med poster, både triste, tragiske, interessante og litt artige sådanne.
2.Trygve Bratteli var inkarnasjonen av samfunnsmennesket," poengterer avisen og henviser til at storparten av hans liv ble tilbragt i samfunnets tjeneste på utsatte poster i parti og statsstyre.
3.Det er ikke noe nytt at ikke alle ligningskontorer kan kontrollere alle poster på alle selvangivelser fullt ut, sier skattedirektør Ovesen.
4.Det er klart at dette går ut over familielivet, men for narkotikaarbeidet i Forsvaret er det en forutsetning at man befarer så mange poster som mulig i løpet av et år, sier han.
5.Det er sant at vi skylder 70 000 kroner i honorarer og andre poster i forbindelse med revyen.
6.Hvis det skulle vise seg at beløpet er for snaut, står det kommunestyret fritt å utvide rammene i forbindelse med budsjettbehandlingen, sa imidlertid Valter Steffensen (h), og kommunestyrets flertall vedtok at dersom driftsutgiftene for motorsenteret overstiger 350 000 kroner, må dekningen finnes innenfor andre poster i ungdomsnevndens budsjetter.
7.Jeg gikk rett i samtlige poster, sa Jorunn som løp opp laget åtte plasser på den siste etappen.
8.Jeg løp rett på nesten alle ni poster, kanskje med en liten sleiv oppi lia før femern.
9.Jeg må innrømme at jeg har tenkt på det tilsynelatende paradoks at det ikke finnes noen form for sikkerhetsklarering av de mest sentrale poster.
10.Jo, det kunne være mange poster man kunne tenkt seg.
11.Kulturtilbud, spesielt beregnet på barn, har nok en viss plass på budsjettene, men vi ser tydelig at ingen poster er mer utsatt i trange tider, sier Bi Hovind.
12.Med den usikkerhet som råder om utviklingen på fraktmarkedet, anslår styret for året som helhet et resultat før ekstraordinære poster omtrent i balanse, heter det i rapporten.
13.Med unntak for 1982 har tippemidlene sørget for at idretten har hatt en større prosentvis økning pr. år enn de fleste poster på statsbudsjettet.
14.Noen tror det er veldig store nedskjæringer på få poster.
15.Og det er mange poster å velge i ?
16.Vi har svært mange interessante poster.
17.10 poster er plassert i Bærumsmarka.
18.1983resultatet var mange hundre millioner kroner bedre enn kriseåret 1982, da ÅSV hadde et resultat før ekstraordinære poster på minus 432,4 millioner kroner.
19.35 poster settes ut nå og tas med midt i juli for å bli erstattet med 35 nye, som blir stående til 1. oktober (da overtar" Stifinnern"s vinterutgave -" Skifinnern").
20.83regnskapet blir som følge av omstrukturering og refinansiering belastet med ekstraordinære poster på 163 millioner kroner.
21.A / S Betong hadde ifjor et resultat før ekstraordinære poster på 11,3 millioner kroner, som er 3,7 millioner kroner lavere enn i 1982.
22.Aksjene skal selges til en kurs på 20 kroner og blir tildelt i poster hver på tilsammen 250 aksjer.
23.Alle avslår med den begrunnelse at det ikke finnes poster på statsbudsjettet som kan tenkes å dekke denne gruppen mennesker.
24.Alle budsjetter blir trange når vi bare presser nok poster inn i dem.
25.Aluminiumprisene ligger på samme nivå i annet kvartal, slik at konsernet går mot et resultat før ekstraordinære poster på 500 millioner kroner i første halvår.
26.Assisterende konsernsjef Svein RibeAnderssen sier til Aftenposten at konsernets resultat er tynget av Unitors underskudd på 23 millioner kroner efter finansielle poster og 75 millioner kroner før årsoppgjørsdisposisjoner, efter store ekstraordinære kostnader.
27.At et selskap er børsnotert, må for aksjekjøpere være ensbetydende med full gjennomsiktighet, full frihet til kjøp og salg av selskapets aksjer i så store eller små poster som ønsket, til hvem som helst innenfor aksjelovens rammer.
28.Av de 32 førstesekretærene som er blitt skiftet ut, er 14 pensjonert, en er avgått ved døden, seks har avansert til høyere poster, ytterligere fire er muligens rykket opp eller har trolig i det minste fått likeverdige poster, mens bare åtte er blitt avsatt.
29.Av en pressemelding fremgår at morselskapet i EB økte sine driftsinntekter fra 1.350 til 1.582 millioner kroner, og at resultatet før ekstraordinære poster øket 40 prosent til 98 millioner kroner.
30.Av frykt for å miste" spennende" pasienter med medisinske og kirurgiske utfordringer, er det efter 1. juni blitt lettere å få plassert pleietrengende i midlertidig tomme senger på poster og avdelinger som normalt ikke befatter seg med denne kategori pasienter.
Your last searches