Norwegian-Swedish translation of postgirokonto

Translation of the word postgirokonto from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

postgirokonto in Swedish

postgirokonto
bankbevegelsenoun postgirokonto
Similar words

 
 

More examples
1.Adressaten vil derfor få hele beløpet uavkortet inn på sin postgirokonto.
2.Beløp overføres fra norsk postgirokonto til postgirokonto i utlandet helt gratis, uansett beløpets størrelse.
3.Bestilling kan skje over postgirokonto 4 10 78 76, Postkontoret, 3100 Tønsberg.
4.De som ønsker å bestille lodder a kr. 10 kan skrive til Norges Krigsseilerforbund, Postboks 144, Sentrum, Oslo 1 og sende penger over postgirokonto 2 12 95 26.
5.Den enkelte trygdemottager vil få overført pengene direkte til sin bank eller postgirokonto, eventuelt motta et postutbetalingskort, opplyser Arbeidsdirektoratet til NTB.
6.Dersom mottager ikke har postgirokonto, blir beløpet formidlet som det vi kaller en utbetaling.
7.Det kan bestilles gjennom innbetaling på postgirokonto 4 08 48 93" Norsk Filatelistforbund FREFIL 84", c / o Troms Filatelistklubb, 9001 Tromsø.
8.Ellers vil vi nevne at de fleste aviser og blad i Norge har egen postgirokonto.
9.Ifølge de såkalte marginalavsetninger skal statsskatt, kommuneskatt og fellesskatt som innbetales, innbetales med fra åtte til 12 prosent på sperret postgirokonto i Oslo.
10.Innsamlingsaksjonen til Afrikas tørkerammede er blitt den største noengang i Norge, og pengebidragene fortsetter å strømme inn på aksjonskontoen - bank og postgirokonto nr. 1.
11.Innsamlingsaksjonen vil spesielt rette seg mot næringslivet og for første gang har vi åpnet postgirokonto nr. 1, sier han.
12.Og fortsatt er det ikke for sent å sende sitt bidrag over bank eller postgirokonto nr. 1...
13.Opplaget på souvenirpakningene er på 100 000 og prisen er kr. 20,00 pr. sett, som kan betales inn over postgirokonto 2 32 46 71 FRIMERKETS DAG, Norsk Filatelistforbund, Postboks 875 Sentrum, Oslo 1.
14.Pianoet skal auksjoneres bort, og salgssummen gå rett inn på bank & postgirokonto nr. 1.
15.Arkene er fremstilt i et opplag av 40 000 nummererte eksemplarer og prisen er kr. 25 pr. stk. Bestilling kan skje til postgirokonto 4 08 48 93, Bergen åttifem, Norsk Filatelistforbund, Postboks 1591, 5035 BergenSandviken.
16.Beløpet blir da overført til bankforbindelsens postgirokonto.
17.Dersom mottageren ikke har postgirokonto, blir pengene satt inn på kontoen til mottagerens bankforbindelse.
18.Det TVbildet sammen med rockeartistenes appel gjorde at jeg sendte mitt bidrag på postgirokonto 41, sier Pål Daffinrud.
19.Det som skjer når en bankgiro betales på postkontoret, er at Postverket finner frem til mottagerens postgirokonto og overfører hele beløpet til den.
20.Gaver kan gis til en av Frelsesarmeens uniformerte representanter som banker på dørene eller ved å sende en gave til postgirokonto 4 30 68 82 eller bankgiro 6001 06 27829.
21.Inntekter til de tørke og sultrammede i Afrika vil komme fra plate og kassettsalg fra konserten og fra fortsatte bidrag på bank og postgirokonto nr. 41.
22.Men jeg støtter gjerne de norske hjelpeorganisasjonenes innsamling på postgirokonto 3.
23.Men når Postverket tar imot bankgiroer, kan det bli krøll, særlig dersom mottageren ikke har egen postgirokonto som pengene kan settes inn på.
24.Mens de fleste banker i mange år har mottatt postgiroblanketter, kan nå også kontohavere i Postgirokontoret sende inn bankgiroblanketter for belastning av postgirokonto.
25.Og den som oppretter egen postgirokonto, girerer gratis så mye man lyster, uten kvotebegrensning.
26.Overføring fra postgirokonto til en som ikke har slik konto, koster en krone.
27.Postsparebanken har fått positive reaksjoner fra publikum på at lønnskontoen også kan benyttes som postgirokonto, hvor man kan overføre betalinger uten gebyrer.
28.Postverket har tidligere uttalt at man ikke er interessert i innføring av et slikt gebyr, men man er klar over at spørsmålet om å koble dette sammen med rente på postgirokonto, har vært fremme i diskusjonen.
29.Stadig flere kunder ønsker å betale bankgiroblanketter på postkontorene eller over sin postgirokonto, noe som efter Postgirokontorets mening både skyldes mer publikumsvennlige åpningstider enn i bankene og usikkerhet hos publikum i forhold til spørsmålet om gebyrer for banktjenester.
30.Tidspunktet er kanskje ikke det rette, men vi vil allikevel be publikum om å støtte aksjonen med bidrag over postgirokonto 100.
Your last searches