Norwegian-Swedish translation of postkasse

Translation of the word postkasse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

postkasse in Swedish

postkasse
post - husnoun brevlåda
Similar words

 
 

More examples
1.Bruk hue," som Aftenpostens redaktør Reidar Lunde sa i starten av sin karriere da han sto foran en lys blå postkasse og skulle finne ut hva dette var for et påhitt.
2.Noen har ikke postkasse i det hele tatt, bare en plastpose hengende med en isoporplate over.
3.Og en anke vil være avgitt i det øyeblikk den er lagt i en postkasse innen fristens utløp, uavhengig om forsendelsen så vil bli liggende i Postverket og ikke bragt ut, sier fungerende regjerningsadvokat Sverre Østensvik.
4.Abonnentene kan søke på tilbud av laster, transportmuligheter eller spesielle beskjeder i en egen" postkasse".
5.Avhørene så langt har blant annet avslørt at post stilet til Continental Trust Inc. havnet i Anders Jahres postkasse i Sandefjord.
6.Beskjeden om at kundene skulle legge pengene i bankens postkasse ved siden av var skrevet med skrivemaskin på et brevark med Kreditkassens merke.
7.De er her om et øyeblikk - og her finnes ingen postkasse i nærheten !
8.De har foreløbig nøyd seg med å dumpe et brev i de øvrige deltagerlands postkasse, hvor hans skjebne tas opp til" informasjon og overveielse".
9.Der lyktes tyvene å få med seg omkring 200 000 kroner i kontanter og sjekker, som kundene hadde lagt i bankens postkasse i løpet av en lørdag eftermiddag.
10.Det er allerede lagt opp til en elektronisk postkasse der meldinger til den enkelte abonnent kan legges inn.
11.En vakker gammel lyktestolpe i smijern, en telefonkiosk og en postkasse gir fornemmelsen av at dette er en bit av virkeligheten og ikke bare planer og teorier på papir.
12.Først efter at Securitas oppdaget at bankens postkasse var brutt opp lørdag morgen, ble politiet varslet.
13.Gjennom en avtale med Postverket har produsenten fått lov til å merke nøkkelringen med teksten" Vennligst legg meg i nærmeste postkasse.
14.Hadde politiet fått melding fredag kveld, kunne de hatt stedet under oppsikt hele natten og dermed pågrepet" Bgjengen" idet de brøt opp bankens postkasse.
15.I hver eneste postkasse vil det bli lagt en brosjyre som innbyr alle til å bli enten Redd Barnafaddere eller Redd Barnavenner.
16.I så fall skal det bare gå en dag eller to før mekanikerne sørger for at en ubeskadiget postkasse utplasseres.
17.I vår postkasse kommer det nemlig så fine tilbud.
18.Ikke en postkasse denne gang det er en harepus som hopper over veien.
19.Jeg la merke til at det var en postkasse like ved stedet hun ble drept.
20.Man vil ikke direkte utelukke at fremtiden kan avdekke et mer regningssvarende behov for en postkasse i stasjonshallen, men enn så lenge må Anderson pent gå til postkassene som er plassert på gateplan.
21.Mottager var til en annen person, men mannen hadde kontroll med vedkommendes postkasse og kunne undersøke og ta brevet når det kom.
22.Natt til lørdag, nærmere bestemt klokken 6.30, oppdaget Securitas vektere på en av sine visitter at bankens postkasse var blitt brutt opp.
23.Når det gjelder regninger som skulle ha vært betalt til en fast dato, men som ikke er kommet i kundens postkasse, mener Storberget at dette ikke kan skape problemer for den enkelte kunde.
24.Og her, altså ikke i tunnelen, men i hallen, ville en postkasse være på sin rette plass, mener Paul Anderson.
25.Og slik har norskamerikanernes liv utviklet seg i storm og stille, slit og skuffelser - at han en dag kunne oppleve såpass berømmelse at brev til" Olav Wallo, Elghund, Minneapolis" havnet i hans postkasse uten krokveier.
26.På nattsafen til Kreditkassens filial på Tveita satte" Bgjengen" fredag eftermiddag / kveld opp en plakat om at nattsafen var i ustand og at bankens postkasse ved siden av midlertidig kunne benyttes.
27.Riktignok står det Oslo Polytekniske Universitet på en grønn postkasse på Bolteløkka, men det kommer sjelden brev.
28.Sammen med den følger en kartong som skal sikre den mot støt, og hele pakken blir da ikke større enn at den går nedi en postkasse.
29.Ved hjelp av en enkel dataterminal med muligheter til å kommunisere over telenettet, kan abonnenten kalle opp en elektronisk postkasse der meldinger til andre brukere av teleboksen kan legges inn.
30.Underholdningsavdelingen er forvandlet til postkasse, forteller programleder Harald Tusberg.
Your last searches