Norwegian-Swedish translation of postulat

Translation of the word postulat from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

postulat in Swedish

postulat
allmenn? postulat
Synonyms for postulat
Similar words

 
 

More examples
1.Lenge før Stein Kagge ble redd - efter eget utsagn under Cubakrisen i 1962....", skriver Børde blant annet, et postulat uten dekning i hva jeg skrev.
2.Adamsens poetiske livsbehov avslører seg gjennom trege mystifikasjoner som et postulat, og dermed faller ideen ut av rollen.
3.Bakke gjentok et postulat som han ofte siteres for akkurat nå om dagen.
4.Det nevnte postulat er som alle andre postulater en såkalt ubevist påstand, men er ikke mindre aktuell av den grunn.
5.Dette postulat kom klart i bakgrunnen under statsministerens siste pressekonferanse, der han klart ga uttrykk for at han ville prioritere kortere arbeidstid fremfor nedsatt pensjonsalder.
6.Hans postulat er at det var boktrykkerkunsten som skapte barndommen og de elektroniske mediene som lar den forsvinne.
7.Her er man - øyensynlig tilbake i Morgans innledende postulat.
8.I seg selv et postulat som jeg vil tro mange har store vanskeligheter med å se logikken i flytende som vi er på et hav av olje og gjeldfrie som nasjon.
9.Med nifs dyktighet har" Nei til atomvåpen" og beslektede organisasjoner bygget opp dette hårreisende postulat, godt hjulpet av NRK og deler av pressen.
10.Nåja, det gjenstår å se om de vil lykkes, og om deres postulat og ideer har livskraft og er i stand til å slå igjennom nasjonalt og internasjonalt.
11.Når direktør Salbu vier resten av sitt innlegg til det postulat at den markedsorienterte lederstil er bedriftenes eneste garanti for å overleve, så er dette en forenkling som ikke kan stå alene.
12.Og at dette har en veldig fortvilelse som utgangspunkt og grunnlag, at han gang på gang bekrefter dette ved å fornye hjelpeløshetens selvhat gjennom handlinger som øker avstanden til den" normale" verden - uttrykket for det før nevnte vakuum - er i alle fall et postulat man tør fremkomme med utfra sterke indisier hentet fra hans verk.
13.Som geni betraktet er derfor Capablanca - og ikke bare i mine betraktninger - kanskje blitt stående som en myte, for ikke å si et postulat.
14.Stein Mehren støtter i første del av sin dobbeltkronikk" Treholtsyndromet i oss selv" (Aftenpostens morgennummer 06.02) det postulat" Nei til atomvåpen" har fremsatt og som går ut på at det er irrelevant for holdbarheten i et argument hvem som er opphavsmann.
15.Post Painting" er dessuten et tvilsomt postulat, all den tid maleriet som sådant synes friskt og rørig - også utenom" de heftiges" krets.
16.Før han nå selv går inn for å leve opp til sitt postulat om videreutdannelse og vier seg det han kaller" produktutvikling av Steen Danø", har han tatt imot en invitasjon til universitetet i Bergen for å orientere om et prosjekt som har gjort ham" viden kjent", også utenfor Danmark - som noe mer enn en fremragende industrimann.
17.Men det slo meg at de aggressive blant dem syntes like ensidige og lett antennelige som det postulat av fiendskap de angrep.
18.Og det umulige postulat blir en tråd til å henge opp noen av våre holdninger på - som plagg til lufting.
Your last searches