Norwegian-Swedish translation of postveske

Translation of the word postveske from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

postveske in Swedish

postveske
postnoun postväska
Similar words

 
 

More examples
1.Landpostbudene, som begynte sin virksomhet i Norge for 100 år siden, har fostret en olympisk mester som trente seg opp ved hjelp av spark og sykkel medbringende postveske.
2.Reidar Liaklev som trenet seg til OLmester i 1948 ved hjelp av spark og sykkel medbringende postveske, minnes gamle dager.
Your last searches