Norwegian-Swedish translation of prosit

Translation of the word prosit from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prosit in Swedish

prosit
allmenn? Gud välsigne dig
Anagrams of prosit
Similar words

 
 

Wiki
ProsIT er studentforeningen for profesjonsstudenter ved informatikk, Universitetet i Oslo. ProsIT ble opprettet av det første kullet i 2001. ProsIT arrangerer fester, paintball, lego-mindstormkvelder, filmfremvisninger, bedriftsbesøk og Hemsedaltur.

More examples
1.Hørte jeg noen si prosit ?
2.Prosit, Ola og Kari nordmann !
Your last searches