Norwegian-Swedish translation of pugging

Translation of the word pugging from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pugging in Swedish

pugging
allmenn? memorera
Synonyms for pugging
Similar words

 
 

More examples
1.Ikke bare er pugging av erindringsstoff en lite hensiktsmessige måte å følge med på idag.
2.Og at pugging av Bibeltekster og salmevers neppe er den beste måten å nå ungdommene på.
3.Skriftlig sidemålsopplæring har efter over 60 år aldri maktet å bli annet enn tørr pugging av gloser og grammatiske regler, regler som må pugges fordi de adskiller seg fra hovedmålet.
4.Det er lenge siden geografi var ensbetydende med pugging av" byer i Belgia".
5.Det sier svært mye om skolevesenet at mens pugging av sidemålsverb blir forsvart fordi det er en hundre år gammel tradisjon, blir EDBopplæring fortsatt sett på med halvhjertet skepsis.
6.Minst en times øving hver dag med maksimal stemmebruk, pugging og innøving av stoff kommer i tillegg.
7.Pugging av menneskerettserklæringer alene gir neppe den kraft som Jesus kan gi til løsning av våre mellommenneskelige forhold.
Your last searches