Norwegian-Swedish translation of rørelse

Translation of the word rørelse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rørelse in Swedish

rørelse
allmennnoun rörelse
Synonyms for rørelse
Derived terms of rørelse
Similar words

 
 

More examples
1.Alle Kafkas beundrere vil ta imot boken med en takknemlighet som kan nærme seg rørelse.
2.Det er liv og rørelse og underholdning helt fra utgangsdøren og så langt som stiene går.
3.En følelse ble sjelden strukket helt inn i sentimentaliteten, en stemningsbølge av rørelse som regel brutt av - eller saltet med humor - i akkurat det øyeblikk som banaliteten truet med helt å ta lysten til å se fra en tilskuer.
4.Noen gråter av rørelse eller redsel, hva vet man, men dåpen er ihvertfall eftertrykkelig nok.
5.Omkring midten av 1800tallet må Salmakerhullet vært et trivelig sted, med et livlig folkeliv og handel og rørelse - og fremfor alt ; et havnebasseng med friskt vann.
6.Ved bygging av aldersboliger, vil dette medvirke til at" Tinkern" blir trygg å være i, fordi det blir lys, liv og rørelse der hele døgnet.
7.Det er her det er liv og rørelse.
8.Skriver ikke menn litteraturhistorie på den samme måten, eller skyldes min rørelse at dette dreier seg om kvinners liv ?
Your last searches